Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Všeobecne

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.3djake.sk medzi niceshops GmbH a spotrebiteľom.

Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do zmluvy za účelom, ktorý nie je komerčný a ktorý nemá súvislosť s jeho profesiou.

2. Uznanie VOP

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Zmluvné strany súhlasia s uplatňovaním rakúskeho práva. Ak má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklý pobyt alebo domestikáciu, žaloba proti nemu sa môže zakladať len na právomoci súdu, v ktorého obvode sa nachádza bydlisko, obvyklé bydlisko alebo miesto výkonu práce; to neplatí pre právne spory, ktoré už vznikli.

3. Ochranná doložka

Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa odlišujú od týchto podmienok, budú zamietnuté, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak niceshops GmbH.

4. Uzavretie zmluvy

4.1.Prezentácia výrobkov na webových stránkach nepredstavuje ponuku v právnom zmysle slova. Je to výzva, aby zákazník prejavil svoju vlastnú vôľu. Keď dôjde k účinnému prijatiu návrhu na uzavretie zmluvy, t. j. keď zákazník odošle svoju objednávku spolu s nevyhnutnými údajmi o svojej osobe, prejaví tak zhodnú vôľu uzavrieť zmluvu. Potvrdenie o prijatí objednávky sa uskutoční bezprostredne spolu s prijatím objednávky a odoslaním automatického e-mailu o jej prijatí. Týmto, automaticky zaslaným, potvrdením je kúpna zmluva uzavretá.

4.2. Zákazník má možnosť informovať sa o sortimente na stránke {shop domain}, kde si môže kliknutím na tlačidlo “pridať do nákupného košíka” vybrané položky aj priamo zakúpiť. Vybraný tovar bude počas nákupu uložený v nákupnom košíku na stránke www.3djake.sk. Proces objednávania bude pokračovať kliknutím na tlačidlo “k pokladni”. Zákazník bude prevedený na stránku, kde bude požiadaný prihlásiť sa pomocou vlastných login údajov na svoj zákaznícky účet. V prípade, že spotrebiteľ nemá v danej dobe vlastný zákaznícky účet, bude požiadaný o registráciu. Spotrebiteľ bude naďalej požiadaný, aby zadal požadovanú adresu doručenia ako aj spôsob platby, zadaním požadovaných údajov na spracovanie prenosu. Pri výbere externých služieb, ako aj spôsobu platby, ako napríklad Paypal, bude spotrebiteľ presmerovaný na externú webovú stránku príslušného poskytovateľa platobných služieb. Pred potvrdením objednávky, budú príslušné informácie o objednávke zhrnuté v rubrike "Prehľad objednávok" niceshops GmbH. Spotrebiteľ tu môže v prípade potreby upraviť podrobnosti ešte predtým, ako klikne na tlačidlo "Uložiť objednávku". Po uložení objednávky, zákazník potvrdí záväznú ponuku vo vzťahu k vybranému tovaru.

4.3. Po zadaní objednávky, zašle spoločnosť niceshops GmbH prostredníctvom e-mailovej správy potvrdenie o uzavretí objednávky na uvedenú e-mailovú adresu. Oznámenie o potvrdení objednávky potvrdzuje, že objednávka bola umiestnená a zobrazuje objednaný obsah. Potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie ponuky zákazníka spoločnosťou niceshops GmbH. Ak spoločnosť niceshops GmbH odmietne uzavretie zmluvy, spotrebiteľ bude oboznámený prostredníctvom e-mailu.

5. Uloženie zmluvy

Zmluva, t.j. informácie o objednávke poskytnuté zákazníkom, je uložená spoločnosťou niceshops GmbH a zákazník ju môže zobraziť v časti "Môj účet". Oznámenie o potvrdení objednávky obsahujúce obsah zadanej objednávky bude odoslané samostatne na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy / zrušenie

Objednaný tovar možno vrátiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Podrobné informácie týkajúce sa našich pravidiel vrátenia nájdete tu. Okrem toho vám poskytujeme predĺžené právo na návrat do 16 dní. Máte 30 dní na vrátenie tovaru.

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na zmluvu o tovare, ktorý bol zaslaný ako balík:

Aby ste mohli uplatniť svoje právo, musíte nás informovať o odstúpení od zmluvy vo forme: listu, e-mailu, alebo faxu.

Na oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete použiť aj náš Vzorový formulár, nie je to ale nevyhnutné. Stačí odstúpiť od zmluvy štrnásť dní pred uplynutím ochrannej lehoty.

Po zaslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy, budú zákazníkovi vrátené všetky prijaté platby, vrátane nákladov na dopravu (okrem dodatočných nákladov na dopravu, ktoré si zákazník sám vybral a ktoré nie sú v súlade s našou štandardnou službou). Vrátenie platby sa uskutoční do štrnástich dní od oznámenia zrušenia, ktoré dostaneme priamo od zákazníka. Rovnaký spôsob platby, ktorý sa použil pri pôvodnej transakcii, sa znova použije na vrátenie platby, pokiaľ zákazník výslovne nevyžaduje ináč. V takom prípade zákazník uhradí dodatočné poplatky. Platba bude uskutočnená akonáhle tovar dorazí späť na požadovabú adresu, alebo keď spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Spotrebiteľ má štrnásť dní po tom, ako nás informoval o predpokladanom zrušení, vrátiť tovar na požadovanú adresu.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Lehota je dodržaná, keď tovar bude odoslaný pred uplynutím lehoty 14 dní. Zákazník ponesie priame náklady za vrátenie tovaru.

Vrátenie z nasledujúcich krajín je bezplatné: Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Cyprus.

Výnosy z Talianska, Švajčiarska a ďalších krajín, ktoré nie sú uvedené vyššie, hradíte sami.

Zmluvy obsahujúce tovar, ktoré nie sú vopred zostavené a vyžadujú individuálny výber, alebo poskytnutie, jasne prispôsobené osobným potrebám zákazníka, nemožno zrušiť.
Podrobné informácie o našich pravidlách vrátenia nájdete tu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

  1. Zmluvy vzťahujúce sa na prepravný tovar, ktorý nie je vopred zostavený a bol prispôsobený jednotlivým potrebám zákazníka
  2. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zásielku s tovarom podliehajúcemu skazu, alebo na tovar, ktorý má krátku dobu spotreby
  3. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý bol otvorený a z dôvodov hygieny, alebo ochrany zdravia sa nemôže vrátiť
  4. Zmluvy vzťahujúce sa na tovar, ktorý nie je oddeliteľný od iného tovaru v dôsledku svojho zloženia
  5. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na alkoholické nápoje, ktorých cena bola vopred zmluvne dohodnutá a ktoré môžu byť odoslané najskôr od 30 dní po uzavretí zmluvy. Hodnota tohto tovaru sa pohybuje na trhu, na ktorom obchodník nemá vplyv
  6. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zasielanie zvukových, alebo obrazových záznamov, alebo počítačového softvéru v zapečatenom balení, ktorého balenie bolo pri doručení narušené, alebo otvorené
  7. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zasielanie novín, mesačníkov, alebo časopisov s výnimkou zmlúv pravidelnom odbere.

Kliknutím sem stiahnete vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

7. Ceny

1. Všetky ceny produktov sú celkové ceny; obsahujú daň zo zákona z predaja (daň z pridanej hodnoty).

2. Chyby v cene: v prípade, že skutočná cena je vyššia ako zobrazená, zákazník bude ihneď kontaktovaný. V takýchto prípadoch je zmluva uzatvorená len vtedy, keď zákazník súhlasí so zakúpením tovaru (-ov) za skutočnú cenu. Ak je skutočná cena nižšia, tak platí skutočná cena.

8. Prepravné náklady

1. Okrem uvedených cien produktov sa pripočítajú aj prepravné náklady. Viac informácií o výške prepravných nákladov nájdete v ponukách. Platná daň z pridanej hodnoty je zahrnutá v prepravných nákladoch.

2. Na dobierku je dobierkový poplatok dodatočný. Toto sa zákazníkovi neúčtuje, ale musí ho zaplatiť priamo doručovateľovi.

9. Dodacie podmienky

1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávka sa uskutoční na adresu uvedenú zákazníkom. Dodávame aj do baliarní.

2. Odhadovaný čas dodania je uvedený priamo v nákupnom košíku. Pri platbe vopred začína dodacia lehota jeden deň po doručení sumy na bankový účet niceshops GmbH. Pri platbe na dobierku alebo pri zakúpení faktúry začína plynúť dodacia lehota jeden deň odo dňa uzavretia zmluvy. V ostatných prípadoch začína dodacia lehota jeden deň po doručení objednávky.

4. Meno niceshops GmbH nezodpovedá za prípadné prekážky v dodávke v oblasti dodávateľov alebo výrobcov. Ak dodanie alebo dodržanie dohodnutej dodacej lehoty nie je možné kvôli okolnostiam, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti niceshops GmbH, niceshops GmbH je oprávnená od zmluvy odstúpiť úplne alebo čiastočne. niceshops GmbH okamžite informuje zákazníka. Nároky na náhradu škody sú v tomto prípade vylúčené. Existujúce obmedzenia dodávky informujú zákazníka pred začatím procesu objednávania.

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru.

2. Dodaný tovar zostáva vlastníctvom spoločnosti niceshops GmbH až do úplného zaplatenia.

11. Platobné podmienky

1. niceshops GmbH prijíma tu uvedené spôsoby platby.

2. Pri platbe vopred zákazník prevedie fakturovanú čiastku do 14 dní od uzatvorenia zmluvy na účet niceshops GmbH (bankové údaje v potvrdení objednávky a v odtlačku zdanlivého). Odoslanie prebieha až po prijatí platby.

5. Pri platbe kreditnou kartou bude Vaša kreditná karta účtovaná po dokončení objednávky. To sa deje aj v prípade, že nemáme tovar na sklade a môžeme ho prepraviť len za niekoľko dní. Naším partnerom pre spoluprácu je Six Payment Services a Adyen.

6. Paypal - fakturovanú sumu zaplatíte prostredníctvom online poskytovateľa PayPal. Musíte byť zaregistrovaný alebo zaregistrovaný ako prvý. Po oprávnení s prístupovými údajmi nám môžete potvrdiť platobný príkaz. Ďalšie informácie dostanete počas procesu objednávania. Informácie o ochrane údajov nájdete tu.

12. Záruka

1. Pokiaľ nie je uvedené inak, platia všeobecné zákonné ustanovenia.

2. Záruka sa vylučuje v prípade vád spôsobených zákazníkom. To je najmä prípad nesprávnej manipulácie, nesprávnej obsluhy alebo neschválených pokusov o opravu.

3. Skrátená premlčacia doba sa nevzťahuje na škody, ktoré sú založené na hrubom porušení povinností zo strany niceshops GmbH alebo úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinnosti zo strany zákonného zástupcu alebo zástupcu spoločnosti niceshops GmbH. Skrátená premlčacia lehota sa nevzťahuje na nároky na náhradu škody z nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia základných zmluvných povinností. Významnými zmluvnými záväzkami sú záväzky, ktorých splnenie umožňuje na prvom mieste riadne plnenie zmluvy a na základe ktorých sa môže zákazník pravidelne spoliehať.

4. Ak je tovar dodaný so zjavnými poškodeniami pri preprave, tak sa na tieto chyby okamžite sťažovateľa obrátte a kontaktujte nás čo najskôr. Nedodržanie reklamácie alebo kontaktu nemá žiadny vplyv na zákonné nároky spotrebiteľov na záruku a slúži len na to, aby poskytovateľovi pomohol uplatniť svoje nároky voči spoločnosti alebo poisťovni poverenej dodávkou tovaru.

5. Pokiaľ existuje záruka výrobcu, musí zákazník uplatniť nároky z toho vyplývajúce priamo voči výrobcovi. Zodpovednosť spoločnosti niceshops GmbH v rámci záruky je vylúčená.

13. Vyhlásenie

1. Nároky na náhradu škody zákazníka voči niceshops GmbH sú vylúčené, ak niceshops GmbH alebo ich splnomocnení zástupcovia nekonali úmyselne alebo hrubo nedbanlivo.

2. Zodpovednosť za škodu spôsobenú zranením na životoch, končatinách alebo zdraví, z nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia základných zmluvných povinností alebo podľa právnych predpisov o zodpovednosti za výrobok alebo z dôvodu zavinenia pri uzavretí zmluvy alebo z dôvodu iných porušení povinností z dôvodu zodpovednosti za škodu na majetku, zostáva povinná. Významnými zmluvnými záväzkami sú záväzky, ktorých splnenie umožňuje na prvom mieste riadne plnenie zmluvy a na základe ktorých sa môže zákazník pravidelne spoliehať.

14. Právo na započítanie, právo na zadržanie

1. Zákazník nie je oprávnený započítať proti našim nárokom, pokiaľ nie sú protinároky zákazníka právne stanovené alebo nesporné. Zákazník je tiež oprávnený započítať proti našim nárokom, ak uplatní nároky na vady alebo protipohľadávky z tej istej kúpnej zmluvy.

2. Zákazník môže uplatniť právo na zadržanie len vtedy, ak jeho protinávrh vychádza z tej istej kúpnej zmluvy.

15. Ochrana súkromia

Ustanovenia o ochrane údajov sú zahrnuté v politike ochrany osobných údajov .

16. ochrana neplnoletých osôb

Dodávanie alkoholu mladým ľuďom do 18 rokov je zákonom zakázané. Naše ponuky týkajúce sa alkoholu sú preto výlučne pre dospelých. S vašou objednávkou nás ubezpečujete, že príjemca tovaru je starší ako 18 rokov.

17. Zmeny Všeobecných podmienok / Právo na zmenu

Tieto všeobecné obchodné podmienky sme oprávnení jednostranne zmeniť, pokiaľ je to potrebné na odstránenie následných vznikajúcich porúch ekvivalencie alebo na prispôsobenie sa zmeneným právnym alebo technickým podmienkam. Zmenu oznámime zákazníkovi oznámením obsahu novelizovaných predpisov na poslednú známu e-mailovú adresu zákazníka. Zmena sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy v prípade, ak nám zákazník do šiestich týždňov od doručenia oznámenia o zmene zaradenia do zmluvného vzťahu neodporuje písomne alebo textovou formou.

18. Doložka o oddeliteľnosti

Ak by akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok malo byť neúčinné, platnosť zostávajúcich ustanovení zostáva nedotknutá.

19. Zmluvný jazyk

Pre zmluvu je k dispozícii nemčina.

20. Zmluvné právo

Na zmluvný vzťah sa uplatňuje rakúske právo.

21. Zmierovací úrad a online riešenie sporov

V sporoch sa zaväzujeme k rozhodcovskému konaniu internetového ombudsmana
zúčastniť sa: https://ombudsmann.at/

Ak máte akékoľvek problémy, môžete podať sťažnosť prostredníctvom tejto platformy a nechať ju spracovať nezávislou službou na riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naša e-mailová adresa: office@niceshops.com

Na základe vzorky VOP ZANTHIER & SCHULZ