DruckWege TYPE D Starter Kit

Perfektná štartovacia súprava pre vašu UV 3D tlačiareň

 • rýchle vytvrdzovanie
 • vysoká úroveň detailov
 • tvrdosť podľa Shore D82
 • € 39,99

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 5 ks na sklade

Objednajte: piatok, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa streda, 30. júna.

Na môj zoznam prianí

Kód: DW-SAM-KIT-TYP-01, Obsah: 1 Sada

EAN: 4270000940170

 • rýchle vytvrdzovanie
 • vysoká úroveň detailov
 • tvrdosť podľa Shore D82

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: DW-SAM-KIT-TYP-01
Výrobca-č.: SAM-KIT-TYP-01
Výrobca (značka): DruckWege
Obsah: 1 Sada
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP
Farba: červená, sivá/strieborná, čierna

Popis

DruckWege Sampler súprava s 3 x 0,2 kg vzorkovými fľašami našich obľúbených farieb:

 • šedá
 • čierna
 • červená

DruckWege Resin je špeciálna živica s priemyselnými vlastnosťami navrhnutá pre 3D tlačiarne s DLP/LCD svetelnými zdrojmi. Resiny sú veľmi odolné, ľahko sa natierajú a majú výnimočné fyzikálne vlastnosti.

Vlastnosti:

 • rýchle vytvrdenie
 • vysoká úroveň detailov a ostré kontúry
 • hladký a suchý povrch predmetu
 • viskozita: 33 - 57 mPa/s
 • zmraštenie: približne 2 % +/- 1 %
 • tvrdosť D: 82,2 Shore

DruckWege Resin vytvrdzuje pod UV svetlom.

DruckWege Resin je kompatibilný s:

 • B9 Creator
 • 3D Facture Draken
 • YHD-101
 • Wanhao D7 v3
 • Kudo3D
 • Anycubic Photon
 • SLASH
 • Gizmo
 • Monoprinter
 • Phrozen Shuffle
 • a ešte oveľa viac.

Viac informácií

Odporúčané expozičné časy nájdete tu: expozičné časy

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 204 - Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Otázky a odpovede k téme DruckWege TYPE D Starter Kit

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre DruckWege TYPE D Starter Kit

1 zákaznícka recenzia v iných jazykoch

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

1 hodnotenie

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

Prvé priemyselné 3D tlačiarne existovali už v 80. rokoch, keď sa na trh dostali prvé CAD programy.