Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci a návštevníci našej webovej stránky.
vážime si Vašu dôveru a preto je ochrana vašich údajov ako aj rešpektovanie Vášho práva na súkromie a informačnú autonómnosť pri získavaní, spracovaní a používaní Vašich osobných údajov pre nás veľmi dôležitá.

Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.
Pokiaľ ide o použité pojmy, ako napríklad "spracovanie" alebo "zodpovednosť", odkazujeme na definície v článku 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Zber, spracovanie a používanie osobných údajov

Naše webové stránky môžete navštíviť bez zadania akýchkoľvek osobných údajov. Naša spoločnosť neuchováva žiadne osobné informácie. Osobné údaje budú použité len na prístup na naše webové stránky, ktoré nemajú žiadny osobný vzťah, ako napríklad:

 • meno poskytovateľa internetu
 • stránku, ktorá sa používa na návštevu našej webovej stránky
 • názov požadovaného súboru s údajmi

Tieto údaje sa používajú výhradne na vylepšenie našich služieb a neumožňujú žiadne rušenie vašich osobných údajov.

Vaše údaje vyhodnocujeme, uchovávame a spracovávame v súlade s objednávacím procesom na spracovanie vášho nákupu a následné spracovanie záruky, ako aj na reklamné účely. Môže to zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, adresu bydliska, telefónne číslo a všetky ostatné relevantné údaje, ktoré boli poskytnuté pri vytváraní zákazníckeho účtu, alebo pri objednávacom procese.
Osobné údaje budú uchované len s vašim súhlasom, keď nás o tom dobrovoľne informujete v rámci vašej objednávky, pri vytvorení zákazníckeho účtu, alebo pri prihlásení na odber newsletru. Pri vytvorení zákazníckeho účtu sa vaša e-mailová adresa používa výlučne na účely propagácie. Zákaznícky účet a / alebo odber newsletteru je možné kedykoľvek zrušiť.

Vaše údaje sa posielajú tretím osobám len v rozsahu, v akom sú právne prípustné a na účely uzatvárania zmlúv, fakturácie, marketingových cieľov, alebo s vaším výslovným súhlasom. V rámci objednávacieho procesu dostanú naši poskytovatelia služieb (napr. dopravcovia, banky) potrebné údaje na dokončenie objednávacieho procesu. Tieto údaje môžu používať iba naši poskytovatelia služieb a to len na účely plnenia ich úloh.

Spolupráca so spracovateľmi a tretími stranami

Ak v súvislosti s spracovaním vašej objednávky odovzdávame údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom zmlúv, alebo tretím stranám), odovzdáme im údaje, alebo im inak poskytneme prístup k údajom bude sa to robiť len na základe zákonného povolenia (napr. ak je prenos údajov tretím stranám, podľa požiadaviek poskytovateľov platobných služieb podľa článku 6 ods.1 písm. b GDPR nevyhnutný, alebo v prípade že ste s tým súhlasili, alebo na základe právnej povinnosti či na základe našich legitímnych záujmov (napr. používanie agentov, webhostingov atď.)).

Vaše osobné údaje budú poskytnuté len v rámci spracovania vašej objednávky a to len do takej miery, ako je to nevyhnutné pre zmluvné poskytovanie služieb (napr. v prípade logistických spoločností, platby atď.). Toto spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe Vášho osobitného súhlasu (článok 6 (1a) GDPR).

Ak poveríme tretie strany, aby spracúvali údaje na základe takzvanej zmluvy o spracovaní zmlúv, koná sa to na základe článku 28 GDPR.

Poskytovanie osobných údajov v rámci platobných možností

Vaše platobné údaje budú v našom systéme zašifrované, naša spoločnosť nemá kedykoľvek možnosť získať prístup k vašim platobným údajom.
V závislosti od zvolenej platobnej metódy zodpovednosť za Vaše platobné údaje nesie poskytovateľ platobných služieb. Informácie, najmä o prevádzkovateľovi poskytovateľov platobných služieb, kontaktné údaje zodpovednej osoby poskytovateľa platobných služieb a kategórie osobných údajov, ktoré budú spracované poskytovateľom platobných služieb, nájdete tu:

Platby kreditnou kartou a prostredníctvom spoločnosti Paypal
SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembursko
Zodpovednú osobu za ochranu údajov kontaktujte na adrese: dataprotection@six-group.com

Pre Sofortüberweisung - okamžitý platobný spoločnosti Klarna
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Švédsko
Zodpovednú osobu za ochranu údajov kontaktujte na adrese: datenschutz@klarna.de

Pre platbu pomocou faktúry spoločnosti Ratepay
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlin
​​​​​​​Nemecko
Zodpovednú osobu za ochranu údajov kontaktujte na adrese: datenschutz@ratepay.com

Poskytovanie osobných údajov v rámci doručovacích služieb

S cieľom poskytnúť našim zákazníkom čo nalepšie služby, spolupracujeme so spločnosťou parcelLab GmbH, ktorá spracováva sledovacie čísla balíkov a uverejňuje podrobnejšie informácie o stave balíkov každému zákazníkovi.

parcelLab GmbH
Schillerstrasse 23a
80336 Mníchov
Nemecko
Zodpovednú osobu za ochranu údajov kontaktujte na adrese: info@parcellab.com

Prenos údajov do tretích krajín

Ak spracovávame údaje v tretej krajine (tj mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo v súvislosti s používaním služieb tretích strán alebo sprístupnením alebo prenosom údajov tretím stranám, bude to možné iba vtedy, ak je to na základe Vášho súhlasu, na základe právneho záväzku, alebo na základe našich oprávnených záujmov plniť naše (pred) zmluvné záväzky. S výhradou zákonných, alebo zmluvných povolení spracovávame alebo necháme údaje spracovávať v tretej krajine iba za prítomnosti osobitných podmienok článku 44 a nasledujúcich (GDPR). Znamená to napríklad, že spracovanie sa uskutočňuje na základe osobitných záruk, ako je oficiálne uznaná úroveň ochrany údajov (napr. pre USA prostredníctvom „Privacy Shield“), alebo dodržiavanie oficiálne uznaných osobitných zmluvných záväzkov (tzv. "Štandardné zmluvné doložky").

Odvolanie

Odvolanie

Na Vašu žiadosť odstránime z našich informačných systémov všetky osobné údaje, na ktorých spracúvanie ste predtým udelili svoj súhlas. Vymazať nemôžeme tie údaje (sú spracúvané na základe plnenia zmluvy), ktoré sme podľa iných platných zákonov povinní uchovávať (záruka, účtovníctvo, archivácia).

Právo

Ako zákazník máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na slobodné vydanie informácií o vašich uložených údajov ako aj právo na opravu, zablokovanie, alebo na ich vymazanie. Okrem toho máte právo získať informácie o základných dôvodoch nepriaznivého rozhodnutia súvisiaceho s úverovou bonitou, o údajoch k pravdepodobnosti, ako aj o stave vašich údajov.
Pre ďalšie informácie kontaktujte nás e-mailom, listom, alebo nám zašlite fax. Naše kontaktné údaje sú tu .

Používanie údajov na účely reklamy

Vaše údaje sa používajú na zlepšenie vášho nákupného zážitku a jeho prispôsobenie vašim požiadavkám. Informácie, ktoré sme dosiahli, sú údaje, ktoré už máme k dispozícii, napríklad pripojenie na internet, vybraté koncové zariadenie, operačný systém, dátum, čas, kedy boli naše webové stránky navštívené, alebo získané stránky, ako aj informácie ktoré ste nám dobrovoľne poskytli vy. Použitie vašich osobných údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek odvolať. Stačí ak nás o tom budete informovať prostredníctvom e-mailu, listu, alebo faxom. Naše kontaktné údaje nájdete tu .

Newsletter

Po prihlásení na odber newsletra vám pravidelne zašleme informácie o našich aktuálnych ponukách priamo na vami uvedenú emailovú adresu. Odhlásenie od newsletra je možné v rámci vášho zákazníckeho účtu kedykoľvek.

Taboola

Naša webová stránka využíva službu spoločnosti Taboola Inc. (28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010, www.taboola.com). Taboola je platforma, ktorá používa súbory cookie na zobrazenie individuálnych ponúk. Súbor cookie umožňuje vytvárať pseudonymy používateľských profilov, zhromažďovaním údajov súvisiacich so zariadeniami a údajmi o protokoloch a vytvára tak odporúčania pre vaše osobné záujmy. Profil používateľa neumožňuje vyvodiť závery o vašej osobe.

Ďalšie informácie o deaktivácii súborov cookie Taboola nájdete tu: https://www.taboola.com/privacy-policy (Opt-Out informácie nájdete v časti „Site Visitor Choices“).

Cookies a právo namietať proti priamej reklame

„Cookies“ sú malé súbory, ktoré sú uložené v počítačoch používateľov. V rámci cookies môžu byť uložené rôzne informácie. Cookie sa primárne používajú na ukladanie informácií o užívateľovi (alebo zariadení, na ktorých je cookie uložený) počas alebo po ich návšteve v rámci online ponuky. Dočasné cookies alebo „session cookies“ alebo „prechodné cookies“ sú cookies, ktoré sa vymažú potom, čo používateľ opustí ponuku online a zatvorí svoj prehliadač. Takýto súbor cookie sa môže použiť napríklad na uloženie obsahu nákupného košíka v internetovom obchode alebo do stavu prihlásenia. Súbory cookie sa označujú ako „permanentné“ alebo „perzistentné“ a zostanú uložené aj po zatvorení prehliadača. Napríklad stav prihlásenia sa môže uložiť, ak ho používatelia navštívia po niekoľkých dňoch. Takýto súbor cookie sa môže tiež použiť na uchovávanie záujmov používateľov, ktorí sa používajú na účely merania vzdialenosti alebo marketingu. „Third-Party-Cookie“ (súbor cookie tretej strany) sa týka súborov cookie, ktoré ponúkajú poskytovatelia iné ako osoba zodpovedná za prevádzkovanie ponuky online (inak, ak ide iba o súbory cookie, hovoríme o „First-Party Cookies“ - „súboroch cookie prvej strany“).

Môžeme použiť dočasné a trvalé súbory cookie a objasniť to v kontexte nášho vyhlásenia o ochrane údajov.

Ak používatelia nechcú ukladať cookies do svojho počítača, sú vyzvaní, aby deaktivovali príslušnú možnosť v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Uložené cookies môžu byť vymazané v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto ponuky online.

Všeobecná námietka proti používaniu súborov cookie používaných na účely online marketingu je možné nájsť na veľkom počte služieb, najmä v prípade sledovania, prostredníctvom webovej stránky USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo webovej stránky EÚ http://www.youronlinechoices.com/. Okrem toho, môžu byť cookies ukladané ich vypnutím v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že nie všetky funkcie tejto online ponuky je možné použiť.

Google Analytics s rozšírením anonymizácie IP

Táto webová stránka používa službu Google Analytics spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa "súbory cookies". Informácie o užívateľovi, ktorý využíva túto webovú stránku (vrátane IP adresy) generovanej súborom cookie, budú prevedené na server Google v Spojených štátoch, kde budú uložené. Spoločnosť Google rešpektuje požiadavky na ochranu súkromia podľa zmluvy „Safe Harbor“- obchodného ministerstva v USA. Spoločnosť Google použije tieto informácie na posúdenie vášho správnia na webových stránkach, zostavenie prehľadov o na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Vaše osobné údaje nebudú preposielané spoločnosti Google, kdeďže používame pseudonymi.

Spoločnosť Google odovzdá tieto informácie tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon, alebo ak tretia strana spracuje tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu IP adresu iným údajom, ktoré zhromaždila. Prehliadačový softvér je možné nastaviť tak, aby sa zabránilo inštalácii súborov cookie. Chceli by sme však zdôrazniť, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ak nechcete, aby informácie o návšteve našej webovej stránky boli zaznamenané službou Google Analytics, deinštalujte funkciu "Add-On" pre váš prehliadač. Naša spoločnosť uskutočnila ďalšie opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a vymazala poslednú časť vašej IP adresy. To znamená, že google analyticks nezíska tak údaje, ktoré by mohli vytvoriť závery o vašej osobe.

Ďalšie informácie nájdete tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, alebo tu https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk
Upozorňujeme, že služba Google Analytics bola rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“ aby tak nezabezpečila detekciu IP adresy (tzv. IP maskovanie).

Google Remarketing

Táto webová stránka používa Google remarketing, spoločniosti Google Inc. („Google“). Spoločnosť Google a tretie strany umiestňujú reklamy na webové stránky a používajú súbory cookie na inzerciu na základe vašich predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach. Spoločnosť Google nebude priraďovať vašu IP adresu k iným údajom bez vášho výslovného súhlasu. Službu cookie, ktorú používa spoločnosť Google, môžete deaktivovať patričným nastavením vášho prehliadača pod https://www.google.com/policies/technologies/ads/. a kliknutím na tlačidlo "odhlásenie". Prípadne môžete zakázať používanie súborov cookie len tretím stranám: http://www.networkadvertising.org/choices/. Viac informácií o pravidlách spoločnosti Google nájdete na stránke www.google.com/intl/sk/privacy.

Facebook Pixel, nastavenia a konverzia na Facebooku

Na základe našich legitímnych záujmov o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej on-line ponuky a pre tieto účely naša online ponuka využíva službu "Facebook pixel" sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA or, if you are resident in the EU, by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook").

Spoločnosť Facebook je certifikovaná podľa zmluvy o ochrane osobných údajov a tým zaručuje súlad s európskym zákonom o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Facebook pixel umožňuje Facebooku identifikovať návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu na zobrazenie reklám (známe ako Facebook reklamy). V súlade s tým používame službu Facebook pixel, aby sme zobrazili reklamy, len tým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku, alebo ktorí vykazujú určité vlastnosti (napríklad záujem o určité témy, alebo výrobky na základe navštívených webových stránok). Služby Facebook pixel používame aj na to, aby sme zabezpečili, že naše reklamy na Facebooku zodpovedajú potenciálnym záujmom používateľov a nie sú vnímané ako obťažujúce.

Spoločnosť Facebook spracováva údaje podľa pokynov na používanie údajov. Zodpovedajúce všeobecné informácie o zobrazovaní reklám nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Špecifické informácie a podrobnosti o pixeloch Facebooku a jeho funkcionalite sú k dispozícii v sekcii pomocníka Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Ak chcete sami rozhodnúť o tom, aké typy reklám sa vám zobrazia na Facebooku, môžete vyvolať stránku nastavenú spoločnosťou Facebook a postupovať podľa pokynov na konfiguráciu nastavení reklám: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, Nastavenia sú nezávislé na platforme, čo znamená, že sa vzťahujú na všetky zariadenia vrátane stolných počítačov a mobilných zariadení.

Môžete tiež vzniesť námietky proti používaniu súborov cookie na účely merania pokrytia ako aj na propagačné účely na deaktivačnej stránke iniciatívy sieťovej reklamy: (http://optout.networkadvertising.org/) a na webovej stránke USA:(http: // www.aboutads.info/choices) alebo na európskej webovej stránke: (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Bing Ads

Na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR), používame pre naše online ponuky Conversion- und Tracking-Tool „Bing Ads“ spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Spoločnosť Microsoft ukladá súbory cookie na zariadeniach používateľov, aby nám umožnila analyzovať využitie našej online ponuky, pokiaľ používatelia pristúpili k našej online ponuke prostredníctvom reklamy Microsoft Bing (tzv. "Meranie konverzie"). Spoločnosť Microsoft a naša spoločnosť získa tak informáciu o tom, že niekto klikol na našu reklamu, bol presmerovaný na našu online ponuku a získal, predtým určenú, vstupnú stránku (nazývanú "stránka konverzie"). Naša spoločnosť získa takto len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a potom boli presmerovaní na stránku konverzie. Údaje, ako je IP adresa, alebo informácie o totožnosti používateľov nezískame!

Spoločnosť Microsoft je certifikovaná podľa dohody o ochrane osobných údajov "Privacy-Shield", ktorá poskytuje záruku na dodržiavanie európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active ).

Ak sa ako, užívateľ našich ponúk, nechcete stať súčasťou procesu sledovania reklám Bing, môžete si zrušiť nastavenie súboru cookie podľa nastavenia prehliadača, alebo pomocou stránky odhlásenia spoločnosti Microsoft: http://choice.microsoft.com/ -DE / opt-out .

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie v reklamách spoločnosti Microsoft Bing nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

intelliAD

Táto webová stránka využíva webovú analýzu s Bid-Management spoločnosti IntelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Anonymizované údaje o používaní sa zaznamenávajú a zhromažďujú s cieľom navrhnúť a optimalizovať túto webovú stránku a profily. Anonymizované údaje o používaní a profily môžu používať prevádzkovatelia webových stránok, ako aj ďalší zákazníci spoločnosti intelliAd na identifikáciu záujmov používateľov bez akéhokoľvek záveru o vašej totožnosti. Ako náš zákazník máte právo vzniesť námietky voči ukladaniu údajov vašich (anonymizovaných) údajov, stačí využiť funkciu "Opt-Out " spoločnosti intelliAd.

Online prítomnosť v sociálnych médiách

Udržiavame online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, vyhliadkami a používateľmi, ktorí sú na ňom aktívni, a informovať ich o našich službách.

Poukazujeme na to, že údaje používateľov mimo oblasti Európskej únie môžu byť spracované. Pokiaľ ide o amerických poskytovateľov, ktorí sú certifikovaní podľa Privacy-Shield na ochranu osobných údajov, týchto upozorňujeme aby sa riadili podľa normiem na ochranu súkromia v EÚ.

Údaje používateľov sa zvyčajne použijú na účely prieskumu trhu ako aj na účely reklamy. Užívateľské profily môžu byť vytvorené z chovania používateľov a profily používania môžu byť zasa použité napríklad na umiestnenie reklamy vo vnútri ako aj mimo platformy a sú v súlade so záujmami používateľov. Na tieto účely sú súbory cookie zvyčajne uložené v počítačoch používateľov v ktorých sú uložené informácie o správaní a záujmoch daných používateľov. Okrem toho v profiloch používania môžu byť uložené aj údaje, ktoré sú nezávisle na použitých zariadeniach (najmä ak sú užívatelia príslušných platforiem na nich prihlásení).

Spracovanie osobných údajov používateľov je založené na našich legitímnych záujmoch o efektívnu informovanosť používateľov a komunikáciu s používateľmi v súlade s. článkom 6 ods.1 f. GDPR. Ak sú užívatelia požiadaní príslušnými poskytovateľmi o súhlas o spracovaní údajov (tj ich súhlas napr. zaškrtnutím políčka alebo potvrdením tlačidla vysvetliť) je právnym základom spracovania č. 6 ods. 1 a., č. 7 GDPR.

Podrobný opis príslušného spracovania a možností rozporu (opt-out) sa týka nasledujúcich prepojených informácií poskytovateľa.

V prípade žiadostí o informácie a uplatnenia užívateľských práv upozorňujeme, že ich možno získať priamo od daných poskytovateľov. Iba poskytovatelia majú prístup k údajom používateľov a môžu tak priamo prijať vhodné opatrenia a poskytnúť im potrebné informácie. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte priamo:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) - Pravidlá ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
 • Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Pravidlá ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out:https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
 • Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Pravidlá ochrany osobných údajov/ Opt-Out:http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Bezpečnostné opatrenia

Prijímame vhodné technické opatrenia v súlade s článkom 32 GDPR berúc do úvahy stav techniky, realizačné náklady a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracovania, ako aj rozdielnu pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúceho rizika.

Opatrenia zahŕňajú najmä zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom, ako aj ich prístupu, vstupu, sprístupnenia, dostupnosti a vymazania. Zaviedli sme taktiež postupy na zabezpečenie využívania práv dotknutej osoby, vymazania údajov v pripade ich zraniteľnosti. Okrem toho považujeme ochranu osobných údajov za vývoj a výber hardvéru, softvéru a postupov, ktoré sú v súlade so zásadou ochrany údajov prostredníctvom návrhu technológie a predvoleného nastavenia pre súkromie (článok 25 DSGVO).

Hodnotenie výrobkov a objednávok

Po prijatí objednaného tovaru máte možnosť posúdiť spracovanie objednávky ako aj zakúpený výrobok. Naša spoločnosť spolupracujeme s extérnou firmou "Echte Bewertung" (Reálne hodnotenia) skupiny "Net Reviews".

Účasť na tomto hodnotení je dobrovoľná a bude zverejnená na našej webovej stránke, ale iba s krstným menom a prvým písmenom vášho priezviska.

Viac informácií o spoločnosti nájdete tu: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Webgains

Naša spoločnosť je partnerom firmy Awin. Awin používa takzvané tracking cookies, ktoré poskytujú našim partnerom informácie o objednávacích províziach. Tieto údaje zahŕňajú výhradne informácie o objednávke a o zakúpených výrobkoch a nezahŕňajú žiadne osobné údaje!

Viac informácií nájdete tu .

Server-Log-Files

Automaticky zhromažďujeme a ukladáme informácie v tzv. Server-Log Files, ktoré váš prehliadač automaticky pošle, keď sa pýta na naše webové stránky. Sú to:

 • Typ prehliadača a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • Adresa URL odkazujúceho
 • Názov hostiteľa prístupového počítača
 • Čas žiadosti

Tieto informácie slúžia predovšetkým na zabezpečenie vysokej kvality našich služieb a nemožno ich priradiť konkrétnym osobám. Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční. Vyhradzujeme si právo retroaktívne skontrolovať tieto údaje, ak si uvedomíme konkrétne náznaky nezákonného používania.

Vymazanie údajov

Údaje, ktoré spracovávame budú vymazané, alebo obmedzené pri ich spracovaní v súlade s článkami 17 a 18 GDPR. Pokiaľ nie je v pravidlách ochrany osobných údajov výslovne uvedené, uložené údaje sa odstránia ak už nie sú potrebné na ich účel a odstránenie nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na ukladanie údajov. Pokiaľ sa údaje nevymažú, pretože sú potrebné na iné a legitímne účely, bude ich spracovanie obmedzené. To znamená, že údaje sú zablokované a nebudú použité na iné účely. Platí to napríklad pre údaje, ktoré sa musia uchovávať z obchodných, alebo daňových dôvodov.

Doba uchovávania údajov je podľa zákonných požiadaviek v Nemecku možná do 10 rokov podľa § 147 ods. 1 AO, 257 ods. 1 č. 1 a 4, ods. 4 HGB (knihy, záznamy, správy o hospodárení, účtovné doklady, obchodné knihy, doklady atď.), ako aj do 6 rokov podľa § 257 ods. 1 č. 2 a 3, ods. 4 HGB (obchodné listy).

Podľa právnych predpisov v Rakúsku skladovanie prebieha najmä po dobu 7 rokov podľa § 132 ods. 1 BAO (účtovné doklady, príjmy / faktúry, účty, potvrdenia, obchodné doklady, výkazy príjmov a výdavkov atď.) Uchovanie údajov po dobu 22 rokov sa vzťahuje na nehnuteľnosti a skladovanie údajov po dobu 10 rokov na elektronicky poskytované služby, telekomunikáciu, vysielania a televízne služiby poskytované súkromným osobám v členských štátoch EÚ a pre ktoré sa používa služba Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Vymazanie osobných údajov bude v dôsledku ireverzibilného pseudonymizačného postupu nezvratné.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pri žiadosti o prácu u spoločnosti niceshops GmbH

1. Súhlas

Aplikáciou, alebo registráciou u spoločnosti niceshops GmbH nám poskytnete vaše osobné údaje na účely vyhľadávania práce. Vaše údaje budú uložené a spracované v systémoch nášho softvérového partnera BambooHR.

2. Ochrana súkromia a dôvernosť

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť Niceshops GmbH prijala potrebné organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie dôvernosti vašej žiadosti.

3. Používanie vašich osobných údajov

Počas podávania žiadosti o prácu sa okrem pozdravu, priezviska a krstného mena uložia v žiadateľskej databáze zvyčajné údaje ako je poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, ako aj zaslané dokumenty: motivačný list, životopis, osvedčenia o odbornej príprave a práci.

Tieto údaje sa budú uchovávať, vyhodnocovať, spracovávať alebo zasielať interne iba ako súčasť vašej žiadosti a budú prístupné iba zamestnancom HR oddelenia spoločnosti niceshops GmbH ako aj osobám zodpovedným za výber. Vaše údaje nebudú v žiadnom prípade dostupné spoločnostiam, alebo osobám mimo firmy niceshops GmbH a nebudú použité ani na iné účely.

4. Právo na informácie

Radi vám poskytneme informácie o vašich uložených údajoch, stačí nás kontaktovať pod emailovou adresou: jobs@niceshops.com.

5. Ukladanie a vymazávanie údajov

Vaše údaje budú uchované počas doby procesu podávania žiadosti, alebo zamestnania v našej spoločnosti ako aj počas trvania príslušného zákonného obdobia o skladovaní údajov. Ak začnete pracovať v spoločnosti niceshops GmbH, vaše osobné údaje, alebo výňatky z nich budú pridané do vášho osobného súboru.

Ak ste nám podali pracovnú žiadosť ale v súčasnosti vám nemôžeme ponúknuť vhodnú pozíciu, vyhradzujeme si právo uchovať vašu žiadosť v evidencii. Ak s tím nesúhlasíte, alebo sa už nezaujímate o pozíciu v našej spoločnosti, máte kedykoľvek možnosť proti tomu protestovať, stačí ak nám napíšte krátku správu na následovnú emailovú adresu: jobs@niceshops.com.

Kontakt

Pre otázky týkajúce sa zberu, spracovania, alebo používanie vašich osobných údajov, sprístupnenie, opravu, zablokovanie, alebo vymazanie dát a zrušenie súhlasu, obráťte sa priamo na nás: privacy@niceshops.com

Pri vašej návšteve používame zhromaždené údaje na zobrazenie bannerových reklám. Týka sa to webových bannerov, ktoré sú zobrazené na tretích stránkach.

Bannerové reklamy zobrazujú výrobky, ktoré používateľ v minulosti zaznamenal na našich webových stránkach, alebo výrobky, ktoré sú podobné tým, ktoré boli videné (spätné zacielenie). V tomto prípade používame iba anonymné údaje. Používateľské meno, alebo e-mailová adresa nie sú uložené v súboroch cookie.

Naši partneri:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko.
Criteo generuje individuálny kód ("hash") s e-mailovou adresou použitou na vytvorenie zákazníckeho účtu na našej webovej stránke, aby sme identifikovali používateľov vo všetkých zariadeniach. Informácie o pravidlách ochrany údajov nájdete tu: http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-text/. Tu nájdete aj Informácie o deaktivácii tejto služby.

Používanie pluginov YouTube

Na našich webových stránkach sú implementované videá z portálu YouTube spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Pri prehrávaní videa dochádza k pripojení k serverom YouTube, alebo Google. Ak ste prihlásený / -á ako člen služby YouTube, služba YouTube priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu. Účel a rozsah zhromažďovania údajov ako aj ich následovné spracovanie a používanie spoločnosťou Google, alebo YouTube, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v pravidlách na ochranu osobných údajov spoločnosti Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ak nechcete, aby spoločnosť Google, alebo YouTube zhromažďovali vaše údaje zozbierané prostredníctvom našich webových stránok s vašim profilom môžete tomu úplne zabrániť zablokovaním skriptov "NoScript" (http://noscript.net/).

Nástroje na sledovanie webu

V rámci retargeting a reklamných bannerov používame služby tretích strán. Obvykle sa to robí pomocou súborov cookie, alebo pixelov. Takto zobrazené reklamy a propagačné ponuky sú pre vás užitočnejšie a zaujímavejšie.

Adyen platby kreditnou kartou

Spracovanie platieb kreditnou kartou vykonáva náš partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Za účelom predchádzania podvodom a ich odhaľovania poskytujeme spoločnosti Adyen BV Vašu IP adresu, fakturačnú a dodaciu adresu a dodacie informácie. Dáta budú uložené spoločnosťou Adyen BV na zabezpečenie Vašej kreditnej karty proti podvodom. Všetky údaje sú šifrované. Viac informácií nájdete na stránke https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Používanie Facebook Social Plugins

Táto webová stránka využíva Facebook (spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Pluginy sú označené logom Facebook, "Facebook Social Plugin"". Prehľad pluginov spoločnosti Facebook Inc. a ich zobrazenie nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Keď navštívite jednu z našich stránok, ktorá zobrazuje takýto plugin, váš prehliadač sa priamo pripojí na servery spoločnosti Facebook Inc. Obsah pluginu bude potom priamo prevedený z Facebooku do vášho prehliadača a integrovaný do webovej stránky.

Integráciou plugins dostáva spoločnosť Facebook informácie, ktoré váš prehliadač získal na príslušnej stránke našej webovej lokality, a to aj v prípade, že nemáte Facebook účet, alebo nie ste na ňom aktuálne prihlásený. Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na server spoločnosti Facebook Inc. v USA, kde budú uložené.

Ak ste prihlásený / -á na Facebooku, môže spoločnosť Facebook Inc. priradiť návštevu na našich webových stránkach s vašim Facebook účtom. Ak interagujete napríklad s pluginmi, stlačením tlačidla "Like", alebo zadaním komentáru, budú príslušné informácie preposlané na server spoločnosti Facebook Inc., kde budú aj uložené. Tieto informácie budú zverejnené na Facebooku a zobrazené aj vašim priateľom z Facebooku.

Spoločnosť Facebook môže použiť tieto informácie na účely reklamy, prieskumu trhu a dizajnu stránok Facebook. Facebook vytvára profily používania, záujmov a vzťahov, napr. : vyhodnotenie vášho používania našich webových stránok s ohľadom na zobrazenie reklamy na Facebooku, informovanie ostatných užívateľov Facebooku o vašich aktivitách na našich webových stránkach a poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním Facebooku.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook Inc. priradila údaje získané prostredníctvom našej webovej stránky do vášho účtu na Facebook, musíte sa pred tým, než navštívite naše webové stránky z Facebooku odhlásiť.

Za účelom a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook Inc., ako aj vaše práva a nastavenia na ochranu vášho súkromia, prečítajte si pravidlá o ochrane osobných údajov na stránke Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Bezpečnosť údajov

Vaše platobné údaje sú šifrované počas objednávacieho procesu. Naše webové stránky a ďalšie systémy chránime prostredníctvom technických a organizačných opatrení proti strate, zničeniu, prístupu, modifikácií a distribúcií vašich dát neoprávnenými osobami. Žiadame aj vás dôverne zaobchádzať a chrániť vaše prístupové informácie. Zatvorte okno prehliadača, akonáhle ste ukončili svoj nákup, a to najmä ak zdieľate počítač s ďalšími užívateľmi.

Zmluvný text bude uložený v našom systéme a potvrdenie o vašom nákupe ako aj naše obchodné podmienky vám budú zaslané prostredníctvom e-mailu. Nákupné podmienky si môžete kedykoľvek prečítať aj tu. Vaše objednávky si môžete skontrolovať priamo vo vašom zákazníckom priestore.