Priamy extrudér vs. bowden extrudér

Priamy extrudér vs. bowden extrudér

Toto sú rozdiely

Ak pracujete s 3D tlačiarňami, budete skôr alebo neskôr konfrontovaní s pojmami „extrudér s priamym pohonom“ (direct drive) a „bowdenový extrudér“. Oba varianty extrudéra zaisťujú, že filament sa posúva ďalej do tlačovej hlavy, ale líšia sa spôsobom, akým je filament tlačený do hotendu. Priamy extrudér aj bowdenový extrudér majú svoje výhody a nevýhody, o ktorých by sme sa chceli v texte podrobnejšie zmieniť a uľahčiť vám tak výber pri kúpe.

Priamy extrudér

Priamy extrudér (A) je zabudovaný do hotendu (C) a tlačí filament (B) priamo do trysky (D). Všetky komponenty na spracovanie filamentov sú umiestnené na jednom mieste na tlačovej hlave. To vytvára výhody a nevýhody, ktoré by ste mali zvážiť pred zakúpením tlačiarne.

Výhody

 • Lepšia extrúzia

Keďže je extrudér umiestnený priamo na tlačovej hlave, motor môže jednoducho pretlačiť filament cez trysku.

 • Rýchlejšia retrakcia

Vďaka blízkosti extrudéra a trysky sa filament dá rýchlo vtiahnuť, vo väčšine prípadov nie je potrebné žiadne nastavenie retrakcie.

 • Využitie slabšieho motora

Kvôli krátkej vzdialenosti medzi extrudérom a tryskou je na potlačenie filamentu potrebný menší krútiaci moment motora.

 • Širší sortiment kompatibilných filamentov

Priame extrudéry sú kompatibilné so širokou škálou filamentov - spoľahlivo tlačia aj s abrazívnymi a flexibilnými materiálmi.

Nevýhody

 • Väčšia váha na tlačovú hlavu

Pretože je extrudér namontovaný na hotende, má väčšiu váhu. Zvýšená hmotnosť má za následok nasledujúce nevýhody:

 • väčšia spotreba energie
 • zvýšené opotrebenie ozubených remeňov a klzných ložísk
 • znížená rýchlosť tlače

 • Zložitejšia údržba

Z dôvodu, že hotend a prívod sú nainštalované spolu, sa údržba - ako je čistenie trysky - ukazuje ako zložitejšia.

Bowdenový extrudér

Na rozdiel od extrudéra s priamym pohonom je bowdenový extrudér (A) pripevnený k rámu 3D tlačiarne a tlačí filament (B) cez dlhú PTFE hadičku (Bowdenova trubica) do hotendu (C).

 • Menšia hmotnosť tlačovej hlavy/menej pohyblivej hmoty

Keďže tlačová hlava môže pracovať bez dodatočnej hmotnosti, vznikajú nasledujúce výhody:

 • čisté pohyby
 • zvýšená rýchlosť tlače
 • pekné výtlačky vďaka zníženým vibráciám hmoty

Nevýhody

 • Potrebný silnejší motor

Bowdenový extrudér vyžaduje na posúvanie filamentu silnejší motor s väčším krútiacim momentom, pretože filament musí byť pretiahnutý cez hadičku.

 • Pomalší reakčný čas

Zvýšené trenie v bowdenovej hadičke vedie k skráteniu reakčného času. Bowdenové extrudéry vyžadujú dlhšiu a rýchlejšiu retrakciu, aby sa zabránilo napätiu.

 • Menší rozsah kompatibilných filamentov

Flexibilné alebo abrazívne filamenty sa môžu v bowdenovej hadičke viac opotrebovať a kvôli dlhšej dopravnej dráhe sa spracovávajú horšie ako v prípade extrudéra s priamym pohonom.

Záver - aký extrudér by ste si mali zvoliť?

Oba varianty extrudéra majú svoje výhody a nevýhody. Najväčší rozdiel sa jednoznačne nachádza v spracovaní flexibilných filamentov . Ak chcete tlačiť rýchlo a nepoužívate flexibilné filamenty, môžete sa spoľahnúť na bowdenový extrudér.
Ak však chcete spracovať pružné materiály, určite sa odporúča priamy extrudér.