My a naše životné prostredie

Be nice! Žijeme ochranou klímy

Be nice! Toto krédo určuje všetky naše obchodné aktivity. Ochrana životného prostredia a klímy pritom zohráva zásadnú úlohu, pretože sa snažíme využívať zdroje zodpovedne. Ako spoločnosť chceme aktívne formovať budúcnosť a podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

Emisie, ktoré vytvárame, sú dôležitým ukazovateľom ekologickej ekonomiky. Od roku 2018 pracujeme klimaticky neutrálne a sme hrdí na to, že sme tento cieľ dosiahli. Samozrejme, pracujeme na neustálom zlepšovaní sa a prijímaní ďalších opatrení.

Chceme ísť príkladom aj pri výpočte a kompenzácii

Ekologicky citlivá a k prírode šetrná ekonomická činnosť je pre nás skutočne dôležitá. Z tohto dôvodu chceme ísť dobrým príkladom a skutočne zaznamenať všetky emisie, ktoré spôsobíme a kde je možné aj zbierať údaje. To zahŕňa všetky emisie priamo (budovy spoločnosti, služobné vozidlá) a, pokiaľ je to možné, aj všetky nepriamo spôsobené emisie (napr. cesty zamestnancov do práce, služobné cesty, odpad atď.).

Uhlíková stopa 2020

V roku 2020 bola uhlíková stopa skupiny spoločností niceshops 1005 t ekvivalentu CO2 (vypočítané podľa protokolu o skleníkových plynoch). Zaznamenané emisie sú rozdelené do troch oblastí (scopes):

Vysvetlenie rozsahov 1-3

V roku 2020 predstavuje scope 1 približne 30 % emisií, ktoré spôsobujeme, približne 10 % pre scope 2 a zvyšných 60 % pre scope 3.

percentuálna distribúcia niceshopu do Scopes 2020

Ekvivalent 1005 t CO2 je zhruba toľko skleníkových plynov, koľko za rovnaké obdobie vyprodukuje 113 ľudí žijúcich v Rakúsku. Emisie na obyvateľa v Rakúsku sú v priemere 8,9 t ekvivalentu CO2 ročne.

Obzvlášť nás teší skutočnosť, že sme dokázali oddeliť emisie skleníkových plynov od rastu tržieb. V roku 2019 sme s obratom 55,5 milióna eur mali emisie skleníkových plynov 852 t ekvivalentu CO2, t.j. 15,35 t CO2 na milión obratu. V roku 2020 boli tržby 101 miliónov eur, čo zodpovedá približne 10 t CO2/milión tržieb s emisiami 1005 t ekvivalentu CO2. Emisie skleníkových plynov na milión tržieb sa tak znížili o viac než tretinu.

niceshops emissions comparison 2019 / 2020

Naše 3 piliere pre klimatickú neutralitu

Naša klimatická stratégia je založená na troch pilieroch vyhýbania sa, znižovania a kompenzácie.

Je to najlepší spôsob, ako v prvom rade zabrániť tvorbe skleníkových plynov. Tam, kde sa emisiám nedá vyhnúť, hľadáme spôsoby, ako ich obmedziť. Čomu sa nemôžeme vôbec vyhnúť, kompenzujeme zmysluplnými projektmi.

Predchádzajúce úspechy našich opatrení

Napriek tomu, že sa tržby skupiny niceshops v roku 2020 takmer zdvojnásobili a objem balíkov sa niekoľkonásbne zvýšil, s použitím obalových materiálov sme dokázali dosiahnuť veľký úspech. Použitie plastovej fólie sa znížilo o viac ako 62 % (v porovnaní s rokom 2019). Na všetky zásielky sa - až na veľmi malé výnimky - v súčasnosti používa ekologický, kompostovateľný prepravný materiál bez plastov. Alternatíva k recyklovateľnej plastovej fólii, ako je napríklad neskladný tovar a paletová preprava, chýba len v niekoľkých prípadoch.

Navyše, vďaka špeciálnemu patentu na prepravu a vrátenie je možné inovatívne balíky od niceshops znova uzatvoriť bez lepiacej pásky - riešenie, ktoré bolo ocenené štátnou cenou Rakúska za obalový priemysel.

Naše ďalšie opatrenia na ochranu klímy zahŕňajú:

 • používanie 100 % zelenej elektrickej energie
 • flotilu elektronických automobilov, ktorá sa neustále rozširuje a šetrí CO2
 • zriadenie najväčšieho nabíjacieho parku pre elektronické autá v Rakúsku pri hlavnom sílde spoločnosti v obci Saaz
 • pracovný lístok na verejnú dopravu a organizácia spolujázd
 • inštaláciu fotovoltaického systému na strechu haly, ktorý v roku 2020 pokryl v priemere 30 % vlastných energetických požiadaviek spoločnosti v hlavnom sídle v obci Saaz a vyrobil zelenú elektrickú energiu v množstve 11,4 t ekvivalentu CO2, ktorá bola napájaná do elektrickej siete
 • trvalo udržateľnú výstavbu budovy spoločnosti s vysokou energetickou účinnosťou a množstvom dreva
 • vyhrievanie a chladenie odpadovým teplom zo susednej bioplynovej stanice
 • svedomitú recykláciu odpadu a cenných materiálov
 • regionálne a prevažne bio potraviny v jedálni
 • založenie pracovnej skupiny pre ekologickú sociálnu zodpovednosť a pracovnej skupiny Mobi, ktorá pracuje na spôsoboch, ako dochádzať do práce zamestnancov ekologickejšie (napr. prostredníctvom spolujazdy, dotovaných elektrobicyklov ...)

Náhrada za Helioz

Emisie, ktorým sa nedá vyhnúť, používame ako príležitosť na podporu ďalších ekologicko-sociálnych projektov, ktoré považujeme za zmysluplné a ktoré v dlhodobom horizonte významne prispievajú k celosvetovému zníženiu emisií. Tento rok je pre nás zvláštnym potešením podporovať projekt Helioz v Bangladéši.

V mnohých oblastiach Bangladéša je povrchová voda hlavným zdrojom vody (spolu s dažďovou vodou). Pretože je často kontaminovaná, musí byť najskôr prevarená, čo vyžaduje palivové drevo a má niekoľko negatívnych účinkov:

 • počas spaľovania sa uvoľnuje CO2
 • kvôli palivu je odlesňovaných viac a viac plôch
 • obzvlášť ženy musia tráviť veľa času zberom palivového dreva
 • veľa ľudí, najmä detí, má problémy s dýchaním kvôli neustálemu dymu vo svojich domovoch

S WADI preto Helioz vyvinul nákladovo efektívne zariadenie na solárne napájanie, pomocou ktorého je možné kontaminovanú pitnú vodu bezpečne sterilizovať slnečným žiarením.

Obrazová vádí

Vďaka wadi sa dá vyhnúť chorobám prenášaným vodou, ako je cholera alebo detská obrna. Projektom v Bangladéši a ďalších krajinách Helioz tiež významne prispieva k dosahovaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Samozrejme sme naplánovali ďalšie činnosti na ochranu našej klímy v budúcnosti.