Elegoo 8K Standard Resin Space Grey

Resin pre 3D tlačiarne s vysokým rozlíšením pre detailné výtlačky

Novinka!

€ 39,99

(€ 39,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie: streda, 08. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,05:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • 8K rozlíšenie
 • nízke zmrštenie
 • žiarivé farby

Kód: ELG-14.0007.189, Obsah: 1.000 g, EAN: 14.0007.189

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: ELG-14.0007.189
Výrobca-č.: 14.0007.189
Výrobca (značka): Elegoo
Obsah: 1.000 g
Stupeň tvrdosti: D85
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP
Farba: sivá/strieborná
Product Type Google Base: resin
Čistá hmotnosť: 1000 g

Popis

Ohromujúce farby

8K Standard Resin od Elegoo obsahuje vysokokvalitné pigmenty a fotoiniciátory, vďaka ktorým budú vaše vytlačené modely žiariť v brilantných farbách. Vytvorte skutočné umelecké diela pomocou tejto 3D tlačovej živice s vysokým rozlíšením.

Vysoká presnosť a nízke zmrštenie

Spoločnosť Elegoo pri vývoji dbala najmä na použitie materiálov, ktoré zaručujú nízke zmrštenie a vysokú presnosť. Zodpovedajúcim výsledkom sú hladké povrchy, bohaté detaily a presné rozmery.

Nízka viskozita a dobrá tekutosť

Vďaka nízkej viskozite resinu rýchlo steká do polohy a cielene tvrdne, čo zvyšuje úspešnosť výsledkov tlače. Vaše modely sa dajú ľahko odstrániť vďaka nízkej priľnavosti k FEP fólii - navyše sa životnosť fólie FEP vďaka nižšej záťaži predlžuje.

Odolnosť a nízky zápach

Elegoo dokázalo vyvinúť resin s nízkym zápachom, s ktorým majú 3D tlačené modely vysokú húževnatosť. Po jednoduchom čistení sa budú lesknúť aj vaše najnáročnejšie modely!

Široké možnosti využitia

Resin pre 3D tlačiarne bol primárne vyvinutý na použitie s Elegoo Saturn 2 – resin je však kompatibilný s väčšinou DLP/LCD 3D tlačiarní vďaka požadovanej vlnovej dĺžke svetla 405 nm.

Viac informácií

Všetky resiny od Elegoo sú plnené do plastových fliaš, ktoré sú navyše chránené bublinkovou fóliou. To zaisťuje, že resin sa k vám dostane nepoškodený.

Nastavenia tlače odporúčané výrobcom

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 211 - Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Videá k produktu

 • Elegoo 8K Standard Resin použitý na Saturn 2

Otázky a odpovede k téme Elegoo 8K Standard Resin Space Grey

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: