Liqcreate Clear Impact

Vysoko priehľadná živica pre 3D tlačiarne SLA a DLP

€ 54,99

(€ 219,96 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 250 g

Doručenie: streda, 08. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,05:15 h.

Ešte 8 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • veľmi priehľadná
 • vysoká húževnatosť
 • odolná proti poveternostným vplyvom

Kód: LIQCR-LCI00250, Obsah: 250 g, EAN: 8719326277547

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: LIQCR-LCI00250
Výrobca-č.: LCI00250
Výrobca (značka): Liqcreate
Obsah: 250 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: DLP, SLA - Laser
Farba: transparentná
Product Type Google Base: resin
Čistá hmotnosť: 250 g, 1000 g

Popis

Liqcreate Clear Impact je opticky číry fotopolymér pre SLA a DLP 3D tlačiarne v rozsahu 385 - 405 nm. Časti vyrobené s technológiou Clear Impact sú priehľadné, mierne ohybné a majú vynikajúcu odolnosť proti nárazu.

Vďaka vysokej húževnatosti je tento materiál ideálny na výrobu funkčných častí, ktoré sú opakovane vystavené stresu. Vďaka nízkej nasiakavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom je živica ideálna pre vonkajšie použitie.

Pokyny nájdete v prílohe.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Otázky a odpovede k téme Liqcreate Clear Impact

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

2 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

4,8 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
3 (75%)
4 hviezdičky
1 (25%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

4 hodnotenia

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 2 recenzie v iných jazykoch.


Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: