Liqcreate Liqcreate Dental Model Pro Grey

Resin pre vysokopresné dentálne modely

 • matný povrch
 • výnimočná rozmerová stabilita
 • nízke zmršťovanie
 • bez zápachu
 • € 56,99 (€ 22,80 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 2 ks na sklade

Objednajte: pondelok, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa pondelok, 09. augusta.

Farba:
 • Liqcreate Dental Model Pro Beige
 • Liqcreate Dental Model Pro Grey
Na môj zoznam prianí

Kód: LIQCR-LDMG00250, Obsah: 250 g

EAN: 8720256386124

 • matný povrch
 • výnimočná rozmerová stabilita
 • nízke zmršťovanie
 • bez zápachu
250 g: € 56,99 (€ 22,80 / 100 g)
1.000 g: € 167,99 (€ 16,80 / 100 g)

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: LIQCR-LDMG00250
Výrobca-č.: LDMG00250
Výrobca (značka): Liqcreate
Obsah: 250 g
Stupeň tvrdosti: D85
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP, SLA - Laser
Farba: sivá/strieborná

Popis

Živice Liqcreate Dental Model Pro Resins boli špeciálne vyvinuté pre vysokopresné zubné modely v spolupráci so zubnými spoločnosťami a odborníkmi.

Matný povrch Dental Model Pro zvýrazňuje hĺbku a detaily zubných modelov, čo umožňuje dokonalý výhľad na podrezanie a robí jeho povrch ideálnym pre skenované odtlačky. 3D tlačené diely vyrobené z tohto materiálu majú mimoriadnu tvarovú stálosť a veľmi malé skreslenie pri tlači.

Liqcreate Dental Model Pro Resins je možné používať na všetkých open-source SLA, MSLA/LCD a DLP 3D tlačiarňach v rozsahu 385-420 nm a sú optimalizované pre rôzne špecializované značky 3D zubných tlačiarní.

Vďaka nízkej deformácii, neutralite zápachu, vysokej presnosti a rozmerovej stálosti je resin ideálne vhodný na výrobu dentálnych modelov, C&B modelov, tvarovania za tepla a vyrovnávacích modelov.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Otázky a odpovede k téme Liqcreate Dental Model Pro Grey

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Liqcreate Dental Model Pro Grey

Vedeli ste, že?

Od marca 2017 je na vesmírnej stanici ISS umiestnená 3D tlačiareň.