PhotoCentric3D UV DLP Flexible

Flexibilný resin pre DLP 3D tlačiarne v rôznych farbách

€ 78,99 (€ 7,90 / 100 g)

vr. 20% DPH. - plus poštovné

Farba: Clear

Termín odoslania dňa 23.02.2022

Charakteristika

 • pružný
 • pre DLP 3D tlačiarne

Kód: PHO-DLPFLCL01, Obsah: 1.000 g, EAN: 5060151501868

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: PHO-DLPFLCL01
Výrobca-č.: DLPFLCL01
Výrobca (značka): PhotoCentric3D
Obsah: 1.000 g
Stupeň tvrdosti: A80
Typy produktov: resin
Farba: transparentná, čierna

Popis

Flexibilný UV DLP resin od PhotoCentric3D je ideálny pre objekty, kde je potrebná mierna flexibilita.

Tenké predmety sa komprimujú, a preto sú mierne ohybné.

Živica UV-DLP je špeciálne navrhnutá na použitie v rôznych DLP tlačiarňach, ktoré umožňujú otvorený aj zatvorený režim.

UV-DLP živica je vyvinutá pre vlnové dĺžky 385 nm a 405 nm.

To znamená, že s UV DLP resinom je možná tlač v DLP 3D tlačiarňach, ako je napríklad Duplicator D7 a Anycubic Photon.

Viac informácií

Vhodný pre DLP 3D tlačiarne.
Predmety budú mať uvedenú tvrdosť až po 2 hodinách vystavenia UV žiareniu (36 W).

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme PhotoCentric3D UV DLP Flexible

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre PhotoCentric3D UV DLP Flexible

6 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
5 (55%)
4 hviezdičky
1 (11%)
3 hviezdičky
1 (11%)
2 hviezdičky
2 (22%)
1 hviezdička
0 (0%)

9 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 6 recenzií v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

Prvé priemyselné 3D tlačiarne existovali už v 80. rokoch, keď sa na trh dostali prvé CAD programy.

Podobné produkty: