YUKI MODEL Superglue 20g

Sekundové lepidlo

 • pre širokú škálu aplikácií
 • rýchle vytvrdzovanie
 • odolný voči starnutiu
 • € 3,99 (€ 19,95 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: streda, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa pondelok, 19. apríla.

Na môj zoznam prianí

Kód: YM-650002, Obsah: 20 g

EAN: 4260256384217

 • pre širokú škálu aplikácií
 • rýchle vytvrdzovanie
 • odolný voči starnutiu

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: YM-650002
Výrobca-č.: 650002
Výrobca (značka): YUKI MODEL
Obsah: 20 g
Typy produktov: príslušenstvo

Popis

Na lepenie rôznych povrchov.

K dispozícii ako vysoko tekutá verzia a silnejšia textúrovaná verzia. Superglue je odolný voči starnutiu a rýchlo stvrdne.

Obsah: 20 g

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • EUH 202 - Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Príslušenstvo

Otázky a odpovede k téme YUKI MODEL Superglue 20g

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

4,4 z 5 hviezdičiek
18 (52%)
12 (35%)
3 (8%)
1 (2%)
0 (0%)

34 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 19 recenzií v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

V Amsterdame sa nachádza oceľový most, ktorý bol tlačený 3D robotmi priamo na mieste.