3DJAKE ecoResin Ultramarine Blue

Cenovo výhodný všestranný resin pre LCD a DLP tlačiarne

€ 29,99

(€ 29,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie: streda, 01. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • cenovo dostupný
 • nízky zápach
 • rýchle vytvrdzovanie
 • nízke zmrštenie
 • všestranné možnosti použitia
 • vyrobený v EÚ

Kód: AOE-RES-ECO-UBLUE-1000, Obsah: 1.000 g, EAN: 9010707000853

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: AOE-RES-ECO-UBLUE-1000
Výrobca-č.: RES-ECO-UBLUE-1000
Výrobca (značka): 3DJAKE
Obsah: 1.000 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP
Farba: transparentná, modrá
Farba RAL: RAL 5002
Čistá hmotnosť: 500 g, 1000 g

Popis

3DJake ecoResin je cenovo výhodná živica na 3D tlač, ktorá sa dá použiť v širokej škále aplikácií a je špeciálne navrhnutá pre svetelné zdroje LCD a DLP.

Resin má dobré fyzikálne vlastnosti, rýchlo sa vytvrdzuje a vytvára presné 3D modely s extrémne nízkym zmršťovaním a dobrou možnosťou následného opracovania. Je tiež takmer bez zápachu.

Hlavné vlastnosti 3DJake ecoResin:

 • bezkonkurenčná cena
 • vysoká presnosť detailov
 • silné kontúry, krásny povrch tlače
 • nízky zápach
 • rýchle vytvrdzovanie
 • početné možnosti využitia
 • dobré fyzikálne vlastnosti
 • vyrobený v EÚ
 • jednoduché následné opracovanie (napr. maľovanie)

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Otázky a odpovede k téme 3DJAKE ecoResin Ultramarine Blue

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre 3DJAKE ecoResin Ultramarine Blue

Vedeli ste, že?

Od marca 2017 je na vesmírnej stanici ISS umiestnená 3D tlačiareň.

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: