3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Pre presné a bezproblémové resinové výtlačky

€ 29,99

(€ 59,98 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 500 g

Doručenie: piatok, 08. júla, ak si objednáte ešte dnes do 07:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • pre LCD/MSLA tlačiarne
 • jednoduché použitie
 • dobrá priľnavosť
 • cenovo výhodný

Kód: CLF-RES-STDN-DGR-500, Obsah: 500 g, EAN: 9010707001348

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: CLF-RES-STDN-DGR-500
Výrobca-č.: RES-STDN-DGR-500
Výrobca (značka): 3DJAKE
Obsah: 500 g
Stupeň tvrdosti: D77
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: sivá/strieborná
Čistá hmotnosť: 500 g, 1000 g

Popis

Standard Resin od 3DJake je vhodný na použitie s LCD/MSLA 3D tlačiarňami (395-405 nm). Resin sa ľahko tlačí, veľmi málo sa zmršťuje a dobre priľne k tlačovej podložke.

Modely vytlačené s 3DJake Resin majú presné detaily a bohaté farby.


Vlastnosti materiálu 3DJake Resin Standard

Testovacia metóda Hodnota

Špecifická váha

ISO 1183

1,21 g/cc

Viskozita

ISO 2555

180 MPa

Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí

ISO 527

31 MPa

Predĺženie pri pretrhnutí

ISO 527

4 %

Modul v ťahu (E)

ISO 527

1000 MPa

Odolnosť proti nárazu

ISO 179

17 kJ/m2

Teplota rozptylu tepla A (1,8 MPa)

ISO 75

37 ºC

Tvrdosť

ISO868

77D

Viac informácií

Pred použitím nádobu dobre pretrepte a počkajte, kým bubliny nezmiznú.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme 3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre 3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Vedeli ste, že?

Jednou z najväčších komunít v oblasti 3D tlače je spoločnosť Thingiverse od spoločnosti MakerBot. Existuje už viac ako 1 000 000 odovzdaných súborov, ktoré sú bezplatne k dispozícii.

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: