Phrozen Flex Resin Beige

Cenovo výhodná UV živica na prototypovanie

 • svetlá farba
 • pre prototypy a modelovanie
 • ľahko sa maľuje
 • € 41,99 (€ 8,40 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Produkt je dočasne nedostupný! Bohužiaľ momentálne nemáme žiadne informácie o tom, kedy bude tento produkt opäť k dispozícii. Kliknite na „Upozorniť ma, keď bude k dispozícii“ a my Vás budeme informovať ihneď, ako bude produkt opäť dostupný.

Na môj zoznam prianí

Kód: PHR-RS500BEIFL, Obsah: 500 g

 • svetlá farba
 • pre prototypy a modelovanie
 • ľahko sa maľuje

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: PHR-RS500BEIFL
Výrobca-č.: RS500BEIFL
Výrobca (značka): Phrozen
Obsah: 500 g
Stupeň tvrdosti: D65
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: béžová
Čistá hmotnosť: 500 g

Popis

Flex Resin Beige od spoločnosti Phrozen bol špeciálne vyvinutý pre účely prototypovania. Vďaka svojej svetlej farbe je táto živica ideálna aj na maľovanie po vytvrdnutí.

Živica je kompatibilná s väčšinou LCD 3D tlačiarní a ľahko sa tlačí.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Otázky a odpovede k téme Phrozen Flex Resin Beige

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Phrozen Flex Resin Beige

Vedeli ste, že?

NASA používa 3D tlačiarne na výrobu pizze pre kozmonautov vo vesmíre.