WD-40 Špeciálny PTFE suchý mazací sprej

Sprej na odpudzovanie nečistôt, prachu a oleja

€ 10,59

(€ 35,30 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 300 ml

Doručenie: štvrtok, 07. júla, ak si objednáte ešte dnes do 07:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • rýchlo schne
 • ochrana pred znečistením
 • menej opotrebenia
 • prostriedok na uvoľňovanie foriem

Kód: WD-40-491038/NBA, Obsah: 300 ml, EAN: 5032227005266

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: WD-40-491038/NBA
Výrobca-č.: 491038/NBA
Výrobca (značka): WD-40
Obsah: 300 ml
Typy produktov: mazivo

Popis

Po aplikácii spreja sa vytvorí číry suchý film, ktorý poskytuje ochranu pred znečistením, prachom a olejom. Zabezpečuje menšie opotrebenie a slúži tiež ako prostriedok na uvoľňovanie foriem.

Sprej po použití veľmi rýchlo schne a vydrží teploty od -20 °C do + 260 °C.

Odporúčané pre:

 • zámky a skrutky
 • dverné a okenné koľajnice
 • čepele elektrického náradia a vŕtačky
 • ozubené kolesá
 • reťaze

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
 • P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H229 - Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme WD-40 Špeciálny PTFE suchý mazací sprej

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre WD-40 Špeciálny PTFE suchý mazací sprej

5 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,4 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
6 (75%)
4 hviezdičky
1 (12%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
1 (12%)

8 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 5 recenzií v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

So špeciálnymi 3D tlačiarňami je už možné vyrábať modely z titánu, keramiky, dreva a mnohých ďalších materiálov.

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: