3DJAKE Color Mix Resin Water Washable

Umývateľný UV resin pre vašu 3D tlačiareň

 • zvyšky je možné odstrániť vodou
 • farby si môžete namiešať sami
 • 3D tlač s presnosťou na pixely (vhodné pre 4K)
 • pre vlnovú dĺžku 405 nm
 • univerzálne použitie
 • takmer žiadny zápach
 • € 23,99 € 29,99 -20%(€ 4,80 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: utorok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa piatok, 03. decembra.

 • 3DJAKE Color Mix Resin Basic
 • 3DJAKE Color Mix Resin Water Washable
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Yellow
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Orange
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Red
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Green
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Blue
Na môj zoznam prianí

Kód: AOE-CMR-WW-500, Obsah: 500 g

EAN: 9010707000594

Hľadáte vhodné náhradné diely pre tento produkt?

 • zvyšky je možné odstrániť vodou
 • farby si môžete namiešať sami
 • 3D tlač s presnosťou na pixely (vhodné pre 4K)
 • pre vlnovú dĺžku 405 nm
 • univerzálne použitie
 • takmer žiadny zápach
500 g: € 23,99 (€ 4,80 / 100 g)
1.000 g: € 35,99 (€ 3,60 / 100 g)

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: AOE-CMR-WW-500
Výrobca-č.: CMR-WW-500
Výrobca (značka): 3DJAKE
Obsah: 500 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP
Farba: transparentná
Čistá hmotnosť: 500 g, 1000 g

Popis

Vodou umývateľný resin od 3DJake

Color Mix Resin Water Washable je vysokokvalitná UV živica pre 405 nm resinové tlačiarne, ktorú možno ľahko očistiť vodou.

Tipy na používanie Color Mix Resin Water Washable

 • NEoplachujte vytlačené predmety pod vodovodným kohútikom.
 • Používajte nádoby naplnené vodou.
 • Vodou umývateľná UV živica je rovnako nebezpečná ako bežné UV živice.
 • Dbajte na to, aby sa tieto chemikálie nedostali do životného prostredia.

3DJake Color Mix Resin

3DJake Color Mix Resin je vysokokvalitná živica na 3D tlač z Rakúska.
Mechanické vlastnosti PLA a tepelné vlastnosti ABS (tepelná odolnosť do 121 °C) robia z tohto materiálu pevný, všestranný resin pre všetky aplikácie.

Materiál je vyvinutý v Rakúsku a vyrobený v súlade s najvyššími štandardmi kvality. Vysokokvalitné suroviny boli precízne zladené, aby umožnili presné výtlačky s ostrými hranami a jasnými detailmi.

Použitie metakrylátov tiež umožnilo upustiť od agresívnych alebo obzvlášť škodlivých prísad. 3DJake Color Mix Resin je preto takmer bez zápachu.

Systém farieb

3DJake Color Mix Resin je štandardne dostupný v priehľadnej farbe s najnižším možným zožltnutím. Použitím živicového farbiva Resin Colorant sa jednoduchým primiešaním otvorí kompletné farebné spektrum. Je možné namiešať jednotlivé, transparentné alebo nepriehľadné farby.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Otázky a odpovede k téme 3DJAKE Color Mix Resin Water Washable

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre 3DJAKE Color Mix Resin Water Washable

Vedeli ste, že?

Prvým objektom z asteroidového materiálu, ktorý bol vytlačený v 3D tlačiarni, je prototyp kozmickej lode.