3DLac Lepidlo v spreji

Pre dokonalú priľnavosť k tlačovému lôžku

 • pre všetky materiály
 • bez parfému
 • vysoká teplotná odolnosť
 • fixačné činidlo
 • € 9,99 (€ 2,50 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: pondelok, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa pondelok, 08. marca

Na môj zoznam prianí

Kód: 3DL-145, Obsah: 400 ml

EAN: 8411322235803

 • pre všetky materiály
 • bez parfému
 • vysoká teplotná odolnosť
 • fixačné činidlo

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: 3DL-145
Výrobca-č.: 145
Značky (výrobcovia): 3DLac
Obsah: 400 ml
Typy produktov: Príslušenstvo

Popis

3DLac je sprejové lepidlo na stavebnú dosku. Rozprašovacie lepidlo bolo špeciálne vyvinuté španielskym laboratóriom pre 3D tlačiarne pomocou procesu FDM.

3DLac je bez parfémov, odolný voči vysokým teplotám a obsahuje zosilnené fixačné činidlo, ktoré lepšie priliepa komponenty na stavebnú dosku.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
 • P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H229 - Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Otázky a odpovede k téme 3DLac Lepidlo v spreji

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

4,8 z 5 hviezdičiek
88 (88%)
9 (9%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)

100 Hodnotení

Doposiaľ neexistujú žiadne recenzie v slovenčina, len 66 recenzií v iných jazykoch


Vedeli ste, že?

NASA používa 3D tlačiarne na výrobu pizze pre kozmonautov vo vesmíre.