DimaFix Lepidlo tyčinka

Ideálne lepidlo pre stavebnú dosku

 • ľahká manipulácia
 • veľmi dobré držanie
 • vhodné pre mnoho materiálov
 • € 14,49 (€ 16,10 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: streda, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa pondelok, 19. apríla.

Na môj zoznam prianí

Kód: I3D-DIMAFIXPEN, Obsah: 90 ml

EAN: 8436556020025

 • ľahká manipulácia
 • veľmi dobré držanie
 • vhodné pre mnoho materiálov

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: I3D-DIMAFIXPEN
Výrobca-č.: DIMAFIXPEN
Výrobca (značka): DimaFix
Obsah: 90 ml
Typy produktov: príslušenstvo

Popis

Pri 3D tlači je nutná dobrá priľnavosť vášho výtlačku k tlačovej podložke! DimaFix - Pen je teraz k dispozícii, takže váš objekt zostáva počas procesu tlače fixovaný a nedochádza k deformáciám. DimaFix Pen je nový produkt založený na adhezívnom spreji Dimafix.

Dimafix Pen má rovnaké adhezívne vlastnosti ako sprej Dimafix, ktorý zaisťuje silné spojenie medzi prvou vrstvou a stavebnou doskou. Lepiaca tyčinka je určená na použitie s vyhrievanými stavebnými doskami. Dimafix sa stane neaktívnym pri teplote pod 60 °C, takže výtlačky sa dajú zo stavebnej dosky ľahko odstrániť. Dimafix je úplne rozpustný vo vode. Čistenie stavebnej dosky je preto jednoduchý proces. Lepiaca tyčinka Dimafix sa môže použiť viac ako 100 krát a neobsahuje žiadny plyn.

Rôzne teploty tlačového lôžka vedú k rôznym stupňom priľnavosti:
Pod 60 °C: nízka priľnavosť - predmety môžu byť oddelené od dosky
60 - 75 °C: stredná priľnavosť - pre jednoduché geometrie
75 - 95 °C: vysoká priľnavosť - pre zložité geometrie a dlhú tlač
Viac ako 95 °C: veľmi vysoká adhézia, pre veľmi zložité geometrie a veľmi dlhú tlač

Ako používať lepdilo v tyčinke DimaFix:

 1. Pred použitím pero Dimafix dobre pretrepte.
 2. Skontrolujte, či je teplota tlačového lôžka pod 50 °C a naneste Dimafix na tlačové lôžko.
 3. Počkajte niekoľko sekúnd, kým tlačový povrch vyschne a tlačové lôžko sa nezahreje.
 4. Počas tlače udržiavajte teplotu dosky nad 65 °C
 5. Po dokončení tlače počkajte, kým tlačové lôžko vychladne, aby sa dal objekt ľahko odstrániť.

Vlastnosti:

 • takmer žiadne deformácie
 • vhodný pre všetky typy materiálov (najmä ABS filamenty)
 • ľahké odbratie modelu po tlači (len čo doska vychladne)
 • ľahko sa čistí - produkt je rozpustný vo vode
 • tyčinka sa dá použiť na viac ako 100-krát

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Otázky a odpovede k téme DimaFix Lepidlo tyčinka

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

4,8 z 5 hviezdičiek
16 (80%)
3 (15%)
1 (5%)
0 (0%)
0 (0%)

20 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 13 recenzií v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

NASA používa 3D tlačiarne na výrobu pizze pre kozmonautov vo vesmíre.