Elegoo ABS-like Resin Grey

LCD resin s vynikajúcimi vlastnosťami

Novinka!

€ 39,99

(€ 39,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie: streda, 08. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,05:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • podobný ABS
 • nízky zápach
 • robustný
 • 405 nm

Kód: ELG-14.0007.80, Obsah: 1.000 g, EAN: 14.0007.80

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: ELG-14.0007.80
Výrobca-č.: 14.0007.80
Výrobca (značka): Elegoo
Obsah: 1.000 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP
Farba: modrá
Product Type Google Base: resin
Čistá hmotnosť: 500 g, 1000 g

Popis

Elegoo ABS-like Resin je špeciálna fotopolymérová živica pre DLP/LCD 3D tlačiarne, ktorá dokáže vytvárať robustné a odolné modely s vlastnosťami podobnými ABS. Zvláštnosťou tohto materiálu je, že špecificky pôsobí proti akémukoľvek zmršťovaniu objemu počas procesu vytvrdzovania, čím zaisťuje vysokú presnosť.

Resin má vynikajúcu tekutosť, čo výrazne skracuje dobu tlače. Jeho vysoká stabilita a dobrá húževnatosť zaručujú výnimočnú kvalitu tlače.

Vďaka vysokokvalitným pigmentom a fotoiniciátorom produkuje ABS-like Resin s nízkym zápachom robustné modely s vysokým rozlíšením a hladkými povrchmi, ktoré súperia s umeleckými dielami. Resin je ideálny pre všeobecné modelovanie a priemyselné aplikácie, ale môže sa použiť aj na lakovanie modelov po procese vytvrdzovania.

Viac informácií

Všetky resiny od Elegoo sú plnené do plastových fliaš, ktoré sú navyše chránené bublinkovou fóliou. To zaisťuje, že resin sa k vám dostane nepoškodený.

Nastavenia tlače odporúčané výrobcom

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 211 - Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Otázky a odpovede k téme Elegoo ABS-like Resin Grey

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: