Elegoo Standard Resin Black

Cenovo výhodný resin pre 3D tlačiarne s rôznymi možnosťami využitia

€ 16,99 € 19,99 -15%

(€ 33,98 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Ponuka týždňa

00 Dni
00 hod.
00 min.
00 s

Obsah: 500 g

Doručenie: streda, 08. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,05:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • ohromujúce farby
 • nízke zmrštenie
 • rýchle vytvrdzovanie

Kód: ELG-14.0007.52, Obsah: 500 g, EAN: 14.0007.52

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: ELG-14.0007.52
Výrobca-č.: 14.0007.52
Výrobca (značka): Elegoo
Obsah: 500 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD, DLP
Farba: čierna
Product Type Google Base: resin
Čistá hmotnosť: 500 g, 1000 g

Popis

Standard Resin od Elegoo je špeciálne vyvinutý pre LCD a DLP 3D tlačiarne a ponúka nákladovo efektívne riešenie pre úchvatné výsledky tlače. Použitím vysokokvalitných materiálov je možné znížiť zmršťovanie a zvýšiť stabilitu. Nízka viskozita resinu umožňuje tlačiť s kratšími expozičnými časmi. Chybné výtlačky sú minulosťou.

Veľký výber farieb zaisťuje, že máte ten správny základný materiál pre všetky vaše projekty.

Vďaka požadovanej vlnovej dĺžke svetla 405 nm je Elegoo Standard Resin kompatibilný s väčšinou DLP/LCD 3D tlačiarní.

Viac informácií

Všetky resiny od Elegoo sú plnené do plastových fliaš, ktoré sú navyše chránené bublinkovou fóliou. To zaisťuje, že resin sa k vám dostane nepoškodený.

Nastavenia tlače odporúčané výrobcom

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 211 - Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Otázky a odpovede k téme Elegoo Standard Resin Black

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: