Formfutura Economy LCD Resin Red, 1.000 g

Univerzálny resin vhodný pre začiatočníkov

€ 29,99

(€ 29,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie do utorok, 09. júla

Na sklade od: 04. júla

Prečo to trvá dlhšie?

Prečo to trvá dlhšie? Táto položka momentálne nie je na našom sklade, ale čoskoro bude k dispozícii. Tovar si môžete objednať už teraz a odoslaný Vám bude ihneď po jeho dodaní. Zavrieť poznámku

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 49,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • vynikajúce tlačové vlastnosti
 • matný povrch výtlačkov
 • krátky čas vytvrdzovania

Č. produktu: FF-ECORESN-REDC-01000, Obsah: 1.000 g, EAN: 8720629062327

Informácie a technické údaje o produkte

 • Č. produktu: FF-ECORESN-REDC-01000
 • Výrobca-č.: ECORESN-REDC-01000
 • Výrobca (značka): Formfutura
 • Obsah: 1.000 g
 • Typy produktov: resin
 • Zdroj svetla: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Farba: červená
Popis

Economy LCD Resin od Formfutura je univerzálny LCD resin pre začiatočníkov s vynikajúcimi tlačovými vlastnosťami, ktorý možno použiť na všetkých open-source LCD 3D tlačiarňach v rozsahu 385 až 420 nm. Resin kombinuje presnosť s krátkym časom vytvrdzovania a vytvára krásne matné povrchy výtlačkov.

Možnosti využitia:

 • 3D tlač figúrok, miniatúr a modelov,
 • 3D tlač funkčných prototypov,
 • 3D tlač výrobkov pre konečného spotrebiteľa.
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanej zberni odpadov.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergické reakcie.
Súbory na stiahnutie

Otázky a odpovede k téme Formfutura Economy LCD Resin Red

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Formfutura Economy LCD Resin Red

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder