Formfutura Economy LCD Resin Yellow

Univerzálny resin vhodný pre začiatočníkov

€ 29,99

(€ 29,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie: streda, 28. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,00:00 h.

Ešte 1 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 49,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • vynikajúce tlačové vlastnosti
 • matný povrch výtlačkov
 • krátky čas vytvrdzovania

Č. produktu: FF-ECORESN-YLLW-01000, Obsah: 1.000 g, EAN: 8719956551987

Informácie a technické údaje o produkte

 • Č. produktu: FF-ECORESN-YLLW-01000
 • Výrobca-č.: ECORESN-YLLW-01000
 • Výrobca (značka): Formfutura
 • Obsah: 1.000 g
 • Typy produktov: resin
 • Zdroj svetla: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Farba: žltá
 • Čistá hmotnosť: 1000 g
Popis

Economy LCD Resin od Formfutura je univerzálny LCD resin pre začiatočníkov s vynikajúcimi tlačovými vlastnosťami, ktorý možno použiť na všetkých open-source LCD 3D tlačiarňach v rozsahu 385 až 420 nm. Resin kombinuje presnosť s krátkym časom vytvrdzovania a vytvára krásne matné povrchy výtlačkov.

Možnosti využitia:

 • 3D tlač figúrok, miniatúr a modelov,
 • 3D tlač funkčných prototypov,
 • 3D tlač výrobkov pre konečného spotrebiteľa.
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanej zberni odpadov.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergické reakcie.
Rozmer cievky filamentu
Súbory na stiahnutie

Otázky a odpovede k téme Formfutura Economy LCD Resin Yellow

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Formfutura Economy LCD Resin Yellow

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder