Phrozen ABS-like Resin Grey

LCD resin s textúrou podobnou ABS

€ 69,99

(€ 69,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie: štvrtok, 07. júla, ak si objednáte ešte dnes do 07:00 h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 62,99 / ks -10%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • podobný ABS
 • s vysokým rozlíšením
 • vysoká tvrdosť
 • dobrá pevnosť

Kód: PHR-RS1000ABSMG, Obsah: 1.000 g, EAN: n/a

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: PHR-RS1000ABSMG
Výrobca-č.: RS1000ABSMG
Výrobca (značka): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: sivá/strieborná
Čistá hmotnosť: 1000 g

Popis

Resiny podobné ABS od spoločnosti Phrozen vytvárajú robustné modely s vysokým rozlíšením a sú najvhodnejšie pre všeobecné modelovanie a priemyselné aplikácie.

Vďaka svojej svetlej farbe je vynikajúci aj na maľovanie modelov po vytvrdnutí.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Phrozen ABS-like Resin Grey

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

 • Hello, how does it resist the lye?

  1 Odpoveď, posledná odpoveď zo dňa 26. apríla 2021

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Phrozen ABS-like Resin Grey

5 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,9 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
6 (85%)
4 hviezdičky
1 (14%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

7 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 5 recenzií v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

So špeciálnymi 3D tlačiarňami je už možné vyrábať modely z titánu, keramiky, dreva a mnohých ďalších materiálov.

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: