Phrozen Aqua Resin Grey 4K

Špeciálny resin pre najvyššie rozlíšenie

€ 49,99

(€ 49,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie: streda, 08. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,05:15 h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 44,99 / ks -10%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • nízke zmršťovanie
 • s vysokým rozlíšením
 • nízka viskozita a zápach
 • rýchla a presná tlač

Kód: PHR-RS1000AQG4K, Obsah: 1.000 g, EAN: 4711117880275

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: PHR-RS1000AQG4K
Výrobca-č.: RS1000AQG4K
Výrobca (značka): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: sivá/strieborná
Product Type Google Base: resin
Čistá hmotnosť: 1000 g

Popis

Nový Phrozen Aqua Resin Grey 4K je špeciálne navrhnutý na tlač 3D modelov s vysokým rozlíšením a najlepšie funguje s novou 3D tlačiarňou Sonic Mini 4K. Vzorec bol vytvorený tak, aby každý dizajnér mohol tlačiť presnú repliku svojich návrhov, s pridanou výhodou malého zmrštenia a nízkeho zápachu.

Nízke zmrštenie a vysoká presnosť

Phrozen Aqua je navrhnutý pre vysokopresnú tlač s nízkym zmršťovaním. Nízka deformácia a dobrá tvarová stabilita sú vhodné najmä pre presné diely.

Nízka viskozita a zápach

Phrozen Aqua sa ľahko tlačí a následne opracováva kvôli svojej nízkej viskozite. Vaše pracovisko navyše kvôli malému zápachu nie je nepríjemne ovplyvnené.

Rýchla a presná tlač

Phrozen Aqua 4K bola prispôsobený požiadavkám nového Sonic Mini 4K. Čas vytvrdzovania na vrstvu: 7 sekúnd pre Shuffle a 1,5 sekundy pre sériu Phrozen Sonic.

Široké uplatnenie

Vytlačené časti majú dobrú tvrdosť a určitú húževnatosť. Hodí sa perfektne nielen pre modely, ale aj pre prototypy výrobkov.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • EUH 211 - Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Otázky a odpovede k téme Phrozen Aqua Resin Grey 4K

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

57 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,7 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
84 (81%)
4 hviezdičky
14 (13%)
3 hviezdičky
2 (1%)
2 hviezdičky
2 (1%)
1 hviezdička
1 (0%)

103 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 57 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: