Phrozen Water-Washable Resin Grey

Umývateľný UV resin pre 405 nm LCD tlačiarne

€ 49,99

(€ 49,99 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1.000 g

Doručenie: štvrtok, 07. júla, ak si objednáte do dňa: piatok,07:00h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 44,99 / ks -10%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • umývateľný vodou
 • robustný
 • univerzálne použiteľný

Kód: PHR-RS1000WWMG, Obsah: 1.000 g

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: PHR-RS1000WWMG
Výrobca-č.: RS1000WWMG
Výrobca (značka): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: LCD
Farba: sivá/strieborná
Čistá hmotnosť: 1000 g

Popis

Vodou umývateľné resiny spoločnosti Phrozen sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko umyť vodou. Sú robustné, odolné a sú vhodné na rýchlu 3D tlač.

Water-Washable Resin bol špeciálne vyvinutý pre 405 nm LCD tlačiarne. Čas vytvrdzovania na vrstvu: 7 sekúnd pre Shuffle a 1,5 sekundy pre sériu Sonic.

Tento resin je najvhodnejší na tlač 3D figúrok ako aj prototypov výrobkov.

Aplikácia

 • NEOPLACHUJTE tlačené predmety pod vodovodným kohútikom.
 • Vodou umývateľný UV resin je rovnako nebezpečný ako bežné UV resiny.
 • Zaistite, aby sa tieto chemikálie nedostali do životného prostredia.
 • Používajte kade/nádoby naplnené vodou.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Otázky a odpovede k téme Phrozen Water-Washable Resin Grey

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

1 recenzia v slovenčina pre Phrozen Water-Washable Resin Grey

17 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,5 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
24 (64%)
4 hviezdičky
10 (27%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
3 (8%)
1 hviezdička
0 (0%)

37 hodnotení
1 recenzia v jazyku: slovenčina
17 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

Vedeli ste, že?

So špeciálnymi 3D tlačiarňami je už možné vyrábať modely z titánu, keramiky, dreva a mnohých ďalších materiálov.

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: