3DJAKE Acetón

Na vyhladenie 3D modelov vo vhodných zariadeniach

 • pre filamenty ABS, ASA a HIPS
 • chemické vyhladenie modelov
 • € 9,99 (€ 1,00 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: streda, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa pondelok, 19. apríla.

Na môj zoznam prianí

Kód: AOE-ACET-1L, Obsah: 1 Liter

EAN: 9120099285346

 • pre filamenty ABS, ASA a HIPS
 • chemické vyhladenie modelov

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: AOE-ACET-1L
Výrobca-č.: ACET-1L
Výrobca (značka): 3DJAKE
Obsah: 1 Liter
Typy produktov: príslušenstvo, čistenie

Popis

Acetón je vysoko prchavá, horľavá, bezfarebná, číra kvapalina, ktorá sa používa na vyhladenie určitých 3D tlačových materiálov pomocou špeciálne navrhnutého zariadenia, ako je Zortrax Apoller. Acetón pracuje s filamentmi ABS, ASA a HIPS, aby odstránil viditeľnosť vrstiev počas 3D tlače. Vyhladzovanie dodatočnej úpravy týmto typom rozpúšťadla dáva nielen pekný vzhľad, ale tiež zlepšuje mechanické vlastnosti tlačenej časti.

Acetón by mali používať profesionáli iba s vhodným zariadením, ako je Zortrax Apoller alebo s vhodným ventilačným systémom. Vďaka rýchlemu odparovaniu rýchlo schne. Preto by nádoba nemala byť otvorená dlhšie, ako je potrebné.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • EUH 066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Otázky a odpovede k téme 3DJAKE Acetón

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

5,0 z 5 hviezdičiek
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

1 hodnotenie

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

Výrobca lietadla Boeing vyrobil diely pre stíhacie lietadlá F / A-18 pomocou 3D tlače.