Everglue 5-minútový Epoxy, 200 g

Lepidlo z epoxidovej živice na lepenie a tesnenie

€ 15,99

(€ 79,95 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 200 g

Doručenie: streda, 24. apríla, ak si objednáte do dňa: pondelok,00:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 49,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • 2-zložkové lepidlo
 • transparentné a bez rozpúšťadiel
 • odolné voči starnutiu, poveternostným vplyvom a vibráciám
 • lepí takmer všetky materiály

Č. produktu: BD-650009, Obsah: 200 g, EAN: 4260256384323

Často nakupované spolu s Everglue Drevené tyčinky na miešanie 10 ks

Everglue 5-minútový Epoxy - 200 g Everglue Drevené tyčinky na miešanie 10 ks - 1 bal.
Everglue 5-minútový Epoxy - 200 g € 15,99 (€ 79,95 / kg)
Everglue Drevené tyčinky na miešanie 10 ks € 2,61
Celková cena: € 18,60

Informácie a technické údaje o produkte

 • Č. produktu: BD-650009
 • Výrobca-č.: 650009
 • Výrobca (značka): Everglue
 • Obsah: 200 g
 • Typy produktov: príslušenstvo
Popis

5-minútový Epoxy je dvojzložkové lepidlo na rýchle lepenie a utesnenie širokej škály materiálov (napríklad kov, plast, keramika, sklo, porcelán, kameň, drevo, betón a guma). Sada pozostáva z dvoch zložiek, reakčnej živice a tužidla, ktoré sa zmiešajú v rovnakých častiach. Lepidlo je priehľadné a bez rozpúšťadiel a doba pôsobenia je približne päť minút. Lepené spoje sú odolné voči starnutiu, poveternostným vplyvom a vibráciám. Je trvale odolný voči vode, benzínu a oleju.

Info: živica a tužidlo sú balené vo fľašiach po 100 g, čo spolu tvorí 200 g produktu. Medzery do 3 mm možno ľahko vyplniť a prebytočnú živicu možno po vytvrdnutí mechanicky spracovať.

Aplikácia: povrchy pred lepením očistite. Počas aplikácie a skladovania chráňte pred mrazom.

Technické údaje

Farba transparentná
Základ Epoxy Bisfenol-A (epoxidová živica, zložka A); Zmes amínov (epoxidové tvrdidlo, zložka B)
Viskozita ~ 8 000-16 000 mPa·s pri +25 °C
Hustota 1,1 g/ml
Teplotná odolnosť -50 °C až +80 °C
Tvrdosť Shore 60D
Pevnosť v šmyku, v ťahu > 10 MPa (N/mm²)
Modul pružnosti 90 000 - 125 000 psi

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.
 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Súvisiace produkty

Otázky a odpovede k téme Everglue 5-minútový Epoxy

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Everglue 5-minútový Epoxy

7 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,6 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
14 (63%)
4 hviezdičky
7 (31%)
3 hviezdičky
1 (4%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

22 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 7 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder