We stand with Ukraine

Nicepeople a pomoc Ukrajine

© UNHCR: CHRIS • MELZER

Tento internetový obchod je súčasťou skupiny niceshops so sídlom v Rakúsku.

My, rodina niceshops sme šokovaní vojnou na Ukrajine a utrpením, ktoré spôsobuje. Sme medzinárodný tím, máme približne 550 zamestnancov pochádzajúcich z 20 krajín. Niektorí z nás majú priateľov a rodinu na Ukrajine, niektorí pochádzajú z hraničných štátov ako je Poľsko a Slovensko, kde je vplyv vojny obzvlášť veľký a mnohí utečenci z Ukrajiny vyhľadávajú práve tam pomoc.

Aj my sme chceli priložiť ruku k dielu a pomôcť ľuďom v tejto situácii. Nespočetnými súkromnými darmi, skvelou mentalitou a vlastnou dopravou sme darovali urgentne potrebné humanitárne zásoby – predovšetkým lieky, hygienické potreby, teplé oblečenie a jedlo.

© VALERIO • MUSCELLA | © UNHCR: ELIZABETH • STUART

Rovnako bola aj k Medzinárodnému dňu žien bez ďalších okolkov rozšírená kampaň pre program UNHCR „Ženy na úteku“, ktorá bola naplánovaná už pred začiatkom vojny.

Priebežne organizujeme a financujeme aj kamióny plné humanitárnych zásob, ktoré sa privážajú k ukrajinským hraniciam na Slovensku, odkiaľ sa zásoby preberajú a ďalej prepravujú na Ukrajinu.

Spoločne s miestnou iniciatívou Save Ukraine Graz a rôznymi mimovládnymi organizáciami spájame vecné dary, aby sme naplnili kamióny a mohli ich rýchlejšie odoslať. Týmto spôsobom by sme chceli odbremeniť aj súkromných dobrovoľníkov, ktorí predtým často krátili dlhú a namáhavú cestu k ukrajinským hraniciam len s naloženými autami.

My pokračujeme ďalej!

V nasledujúcich dňoch a týždňoch budeme ďalej pokračovať v zbierke. Vojna nás ovplyvňuje tiež a sme dojatí, akí sú ľudia ochotní pomôcť a neskutočne vďační, že máme to šťastie, že pracujeme pre spoločnosť, ktorá preberá spoločenskú zodpovednosť a pripisuje veľký význam ľudskosti. Dúfame, že násilie a ľudské utrpenie čoskoro skončia.