Revell Contacta Professional

Platikové lepidlo pre jemné lepenie

 • pre jemné lepenie
 • rýchloschnúce
 • ihlová kanyla
 • € 4,99 (€ 19,96 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: streda, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa pondelok, 27. septembra.

Na môj zoznam prianí

Kód: REV-39604, Obsah: 25 g

EAN: 42018803

 • pre jemné lepenie
 • rýchloschnúce
 • ihlová kanyla

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: REV-39604
Výrobca-č.: 39604
Výrobca (značka): Revell
Obsah: 25 g
Typy produktov: príslušenstvo

Popis

Revell Contacta Professional je lepidlo na presné lepenie. Mikropresné body je možné vykonať pomocou ihlovej kanyly.

Špeciálne vlastnosti:

 • kvaplné skupenstvo
 • rýchloschnúce
 • ihlová kanyla

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Otázky a odpovede k téme Revell Contacta Professional

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Revell Contacta Professional

9 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,4 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
18 (66%)
4 hviezdičky
4 (14%)
3 hviezdičky
3 (11%)
2 hviezdičky
1 (3%)
1 hviezdička
1 (3%)

27 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 9 recenzií v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

Jednou z najväčších komunít v oblasti 3D tlače je spoločnosť Thingiverse od spoločnosti MakerBot. Existuje už viac ako 1 000 000 odovzdaných súborov, ktoré sú bezplatne k dispozícii.