WD-40 Špecializovaný univerzálny čistiaci prostriedok

Perfektný sprej na čistenie rôznych povrchov

 • nezanecháva žiadne zvyšky
 • čistenie mnohých povrchov
 • € 7,99 (€ 3,20 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Termín odoslania dňa 08.11.2021

Na môj zoznam prianí

Kód: WD-40-491036/NBA, Obsah: 250 ml

EAN: 5032227005259

 • nezanecháva žiadne zvyšky
 • čistenie mnohých povrchov

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: WD-40-491036/NBA
Výrobca-č.: 491036/NBA
Výrobca (značka): WD-40
Obsah: 250 ml
Typy produktov: čistenie

Popis

Tento rýchlo pôsobiaci roztok odstraňuje mastnotu, olej, nečistoty a sadze bez zanechania zvyškov. Je ľahko zmývateľný a ideálny na čistenie najrôznejších povrchov.

Odporúčané pre:

 • ručné a elektrické náradie
 • motory
 • varné dosky z nehrdzavejúcej ocele
 • odsávače pár
 • reťaze a ozubené kolesá
 • priemyselné stroje

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
 • P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H229 - Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť
 • EUH 066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Otázky a odpovede k téme Špecializovaný univerzálny čistiaci prostriedok

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre WD-40 Špecializovaný univerzálny čistiaci prostriedok

3 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

3,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (33%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
1 (33%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
1 (33%)

3 hodnotenia

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 3 recenzie v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

Jednou z najväčších komunít v oblasti 3D tlače je spoločnosť Thingiverse od spoločnosti MakerBot. Existuje už viac ako 1 000 000 odovzdaných súborov, ktoré sú bezplatne k dispozícii.