Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey

Tepelne odolná živica v sivej farbe

€ 94,99

(€ 189,98 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 500 g

Doručenie: štvrtok, 07. júla, ak si objednáte ešte dnes do 07:00 h.

Ešte 5 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • vysoká tepelná odolnosť
 • takmer bez zápachu
 • vysoká pevnosť v ohybe
 • nízke zmraštenie

Kód: FF-ERSLAHD-NTRL-00500, Obsah: 500 g, EAN: 8719956553097

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: FF-ERSLAHD-NTRL-00500
Výrobca-č.: ERSLAHD-NTRL-00500
Výrobca (značka): Formfutura
Obsah: 500 g
Stupeň tvrdosti: D87
Typy produktov: resin
Zdroj svetla: SLA - Laser
Farba: sivá/strieborná

Popis

Formfutura Heavy Duty Resin je technická fotopolymérová živica špeciálne vyvinutá pre všetky open source SLA, DLP a LCD 3D tlačiarne v rozsahu 385 až 405 nm. Produkt kombinuje pôsobivú pevnosť v ohybe s vysokou teplotnou odolnosťou a životnosťou.

Kľúčové vlastnosti:

 • pevnosť v ohybe 135 MPa
 • tvrdá a trvácna
 • vysoká teplotná odolnosť 128 °C
 • vysoká rozmerová presnosť a malé zmraštenie
 • takmer bez zápachu
 • kompatibilná so všetkými otvorenými zdrojovými tlačiarňami SLA, DLP a LCD 3D v rozsahu 385 až 405 nm

Použitie:

 • náradie
 • zariadenia a prístroje
 • výrobné nástroje
 • forma na vstrekovanie malých množstiev
 • funkčné prototypovanie

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Otázky a odpovede k téme Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey

3 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

3,3 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (33%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
1 (33%)
2 hviezdičky
1 (33%)
1 hviezdička
0 (0%)

3 hodnotenia

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 3 recenzie v iných jazykoch.


Vedeli ste, že?

Od marca 2017 je na vesmírnej stanici ISS umiestnená 3D tlačiareň.

Podobné produkty: