Revell Painta Clean, čistenie štetcov

Ideálny nástroj na čistenie štetcov

 • prostriedok na čistenie
 • na štetce
 • € 5,99 (€ 5,99 / 100 ml)
 • od 2 len € 5,69 / ks -5%

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: piatok, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa streda, 30. júna.

Na môj zoznam prianí

Kód: REV-39614, Obsah: 100 ml

EAN: 4009803396149

 • prostriedok na čistenie
 • na štetce

Informácie a technické údaje o produkte

Kód: REV-39614
Výrobca-č.: 39614
Výrobca (značka): Revell
Obsah: 100 ml
Typy produktov: príslušenstvo

Popis

Revell Painta Clean je čistiaci prostriedok na štetce. Tie, by sa mali po použití farieb/lakov starostlivo očistiť.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Otázky a odpovede k téme Revell Painta Clean, čistenie štetcov

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Revell Painta Clean, čistenie štetcov

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
3 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

3 hodnotenia

Vedeli ste, že?

Prvým objektom z asteroidového materiálu, ktorý bol vytlačený v 3D tlačiarni, je prototyp kozmickej lode.